bilgisayara giriş
+
Araştırma deneme yöntemleri

bölüm 1: Temel kavramlar
bölüm 2: T-testi ve Varyans Analizi İlişkisi
bölüm 3: Tesadüf parselleri deneme planı
bölüm 4: Çoklu Karşılaştırma Testleri
bölüm 5: Tesadüf blokları deneme planı
bölüm 6: Latin kare deneme planı
bölüm 7: İç içe sınıflanmış deneme planı
bölüm 8: Faktöriyel denemeler
bölüm 9: Bölünmüş parseller deneme planı
Devamı...
Şifre:''www.forumfood.net''