PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tavuk Çiftliği İçin ÇED Raporu örneğiimas
12-01-2013, 12:07
http://www.forumfood.net/images/konu/hakk.jpg
http://www.forumfood.net/images/konu/adi.jpg| : Yumurtalık Tavuk Çiftliği Kapasite Artırım Projesi
http://www.forumfood.net/images/konu/turu.jpg| : Pdf
http://www.forumfood.net/images/konu/kaynak.jpg| : HAKSER MADENCİLİK

http://www.forumfood.net/images/konu/ozet.jpg

BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ............................................ .........................9
I.1. PROJE KONUSU, YATIRIMIN TANIMI, ÖMRÜ, HİZMET MAKSATLARI, ÖNEMİ VE
GEREKLİLİGİ....................................... .................................................. ...................................9
I.1.a. Proje Konusu............................................ .................................................. ...............9
I.1.b. Yatırımın Tanımı .................................................. .................................................. ...9
I.1.c. Projenin Ömrü.............................................. .................................................. ...........9
I.1.ç. Projenin Hizmet Amaçları .................................................. .......................................9
I.1.d. Projenin Önem ve Gerekliliği .................................................. ...............................10
I.1.e. Proje Kapsamında Çalışacak Personel Sayısı .................................................. ......10
I.1.f. Çalışma Süresi .................................................. .................................................. .....10
I.2. PROJENİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN, İNSAAT VE İSLETME SAFHALARINDA
KULLANILACAK ARAZİ MİKTARI VE ARAZİNİN TANIMLANMASI...................................... .....11
I.2.a. Projenin Fiziksel Özellikleri....................................... .............................................11
I.2.a.1. Projenin Üretim Teknolojisi .................................................. ...........................11
I.2.a.2. Projenin İs Akım Seması .................................................. ................................14
I.2.b. İnşaat ve İsletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin
Tanımlanması .................................................. .................................................. ...............15
I.3. Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak
Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon v.b.)...15
I.3.a. Su Kirliliği .................................................. .................................................. ...........15
I.3.b. Katı Atıklar........................................... .................................................. .................17
I.3.c. Tavuk ve Civciv Gübresi ve Ölü Tavukların ve Civcivlerin İmhası ........................18
I.3.ç. Ambalaj Atıkları .................................................. .................................................. ..18
I.3.d. Tehlikeli Atıklar........................................... .................................................. ..........18
I.3.e. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeligi .................................................1 9
I.3.f. Bitkisel Atık Yagların Kontrolü Yönetmeligi....................................... .....................19
I.3.g. Atık Yönetimi .................................................. .................................................. .......19
I.3.g. Atık Yaglar............................................ .................................................. .................19
I.3.h. Hava Kirliligi .................................................. .................................................. ......19
I.3.ı. Gürültü Kirliligi .................................................. .................................................. ...21
I.3.i. Habitat, Flora ve Fauna Kaybı .................................................. ..............................23
I.4. YATIRIMCI TARAFINDAN ARASTIRILAN ANA ALTERNATİFLERİN BİR ÖZETİ VE SEÇİLEN
YERİN SEÇİLİS NEDENLERİNİN BELİRTİLMESİ .................................................. .....................24
I.4.a. Proje Yerinin Seçiliş Nedenleri .................................................. .............................24
I.4.b. Teknoloji Alternatifleri .................................................. ..........................................24
BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU............................................ ......26
II.1. PROJENİN YERİ MEVKİİ............................................ .................................................. ....26
II.2. PROJE KOORDİNATLARI .................................................. ...............................................26
II.3. PROJE YERİ İLE İLGİLİ TANITICI BİLGİLER .................................................. ...................27
BÖLÜM III. PROJE YER VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLKLER .................................................. .................................................. ..................29
III.1. ÖNERİLEN PROJE NEDENİYLE KİRLENMESİ MUHTEMEL OLAN ÇEVRENİN; NÜFUS,
FAUNA, FLORA, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER, DOGAL AFET DURUMU, TOPRAK,
SU, HAVA, (ATMOSFERİK KOSULLAR) İKLİMSEL FAKTÖRLER, MÜLKİYET DURUMU, MİMARİ
VE ARKEOLOJİK MİRAS, PEYZAJ ÖZELLİKLERİ, ARAZİ KULLANIM DURUMU, HASSASİYET
KARABACAK YUMURTA VE TAVUKÇULUK YUMURTALIK TAVUK ÇİFTLİGİ
SAN. TİC. LTD. STİ. KAPASİTE ARTIRIM PROJESİ
ÇED BASVURU DOSYASI
DERECESİ (EKİV’DEKİ DUYARLI YÖRELER LİSTESİ DE DİKKATE ALINARAK) VE YUKARIDAKİ
FAKTÖRLERİN BİRBİRİ ARASINDAKİ İLİSKİLERİ DE İÇERECEK SEKİLDE AÇIKLANMASI .........29
III.1.a. Nüfus .................................................. .................................................. .................29
III.1.b. Flora – Fauna............................................. .................................................. ........30
III.1.c. Jeolojik Özellikler .................................................. ...............................................31
III.1.ç. Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikler .................................................. ................33
III.1.d. Dogal Afet Durumu .................................................. ............................................33
III.1.e. Toprak Özellikleri .................................................. ...............................................34
III.1.f. Su Durumu............................................ .................................................. ...............35
III.1.g. İklimsel Faktörler .................................................. ...............................................35
III.1.g. Mülkiyet Durumu............................................ .................................................. ....41
III.1.h. Koruma Alanları ve Hassasiyet Dereceleri (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak
Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiat Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları,
Yaban Hayvanı Yetistirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma
Alanları, Bogaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, İçme ve Kullanma Su
Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri ve Koruma Altına Alınmıs Diger
Alanlar).......................................... .................................................. .................................41
III.1.h.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar .............................41
III.1.h.2. Ülkemizin Taraf Oldugu Uluslararası Sözlesmeler Uyarınca Korunması
Gerekli Alanlar .................................................. .................................................. .........43
III.1.h.3. Korunması Gereken Alanlar .................................................. ........................43
III.1.ı. Peyzaj Degeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları (Benzersiz Özellikteki
Jeolojik ve Jeomorfolojik Olusumların Bulundugu Alanlar) ...........................................44
III.1.i. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler
(Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluslarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmis
Alanlar, 7/16349 Bakanlar Kurulu Kararı İle Sınırlandırılmıs Alanlar).........................44
BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETİKLERİ VE ALINACAK
ÖNLEMLER.......................................... .................................................. ...............................46
IV.1. ÖNERİLEN PROJENİN ASAGIDA BELİRTİLEN HUSUSLARDAN KAYNAKLANMASI OLASI
ETKİLERİN TANITIMI (BU TANIM KISA, ORTA, UZUN VADELİ, SÜREKLİ, GEÇİCİ VE OLUMLU
OLUMSUZ ETKİLERİ İÇERMELİDİR) .................................................. ......................................46
IV.1.a. Proje İçin Kullanılacak Alan .................................................. ..............................46
IV.1.b. Dogal Kaynakların Kullanımı .................................................. ............................46
IV.1.c. Kirleticilerin Miktarı, (Atmosferik Sartlar İle Kirleticilerin Etkilesimi) Çevreye
Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması ve Atıkların Minimizasyonu.......46
IV.2. YATIRIMIN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK
TAHMİN YÖNTEMLERİNİN GENEL TANIMI .................................................. ...........................51
IV.3. ÇEVREYE OLABİLECEK OLUMSUZ ETKİLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINMASI
DÜSÜNÜLEN ÖNLEMLERİN TANITIMI.......................................... ...........................................51
BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI .................................................. ......................................53
V.1. PROJEDEN ETKİLENMESİ MUHTEMEL HALKIN BELİRLENMESİ VE HALKIN GÖRÜSLERİNİN
ÇEVRESEL ETKİ DEGERLENDİRMESİ ÇALISMASINA YANSITILMASI İÇİN ÖNERİLEN
YÖNTEMLER .................................................. .................................................. ......................53
V.2. GÖRÜSLERİNE BASVURULMASI ÖNGÖRÜLEN DİGER TARAFLAR ...................................53
V.3. BU KONUDA VEREBİLECEGİ DİGER BİLGİ VE BELGELER.......................................... .....53


http://www.forumfood.net/images/konu/yontem.jpg| : |http://www.forumfood.net/images/konu/kredi.gif (http://www.forumfood.net/showthread.php?t=19766)http://www.forumfood.net/images/konu/ucret.gif (http://www.forumfood.net/payments.php)