BAKTERİLERDE ÜREME
Bakteriler uygun besi yeri ve çevresel koşullar altında türlerine uygun bir süratle ürerler.Koşulların uygunluğu devam ettiği sürece buna paralel olarak çoğalmada sürekli olur.Ancak labaratuvarda bakterileri üretmede sınırlı besi yeri kullanıldığından üreme kısıtlanabilir.
Ortamdaki gıda maddelerinin azalması,osmatik basınç,oksijen,pH,yüzey gerilimi gibi optimal koşuların değişmesi ve besi yerinde toksit metabolitlerin birikmesi besi yerinde üremeyi kısa bir süre sonra baskılar ve durdurur.
Mikroorganizmalarda üreme 2 tanedir.


1. EŞEYSİZ ÜREME
Bu tür üremede erkek ve dişi hücreler oluşmaz.Mikroorganizmalar ortadan bölünerek,tomurcuklanarak veya sporlanarak çoğalırlar.

· Ortadan Bölünme : Bacillusve Spiral biçimdeki mikroorganizmalar kısa eksenleri yuvarlak şekilli bakterilerde herhangi bir çap boyunca ortadan bölünerek çoğalırlar.
· Tomurcuklanma : Bazı bakteriler vemantarlar tomurcuklanarak ürerler.Ana hücrenin bir tarafında oluşan giderek büyür ve olgunlaştıktan sonra ana hücreden ayrılarak bağımsız bir hücre haline gelir.Bazen de hücreler birbirine bağlı kalarak tesbih gibi bir görünüm alırlar.
Dosya türü: doc

Şifre: www.forumfood.net