Günümüzde en önem verilen konulardan biri su ürünlerinin yeterli, nitelikli, bozulmadan ve en az toplam maliyetle güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Ürünün bu şekilde ulaştırılması ve tanıtılması da ancak paketleme ile mümkün olmaktadır. Su ürünlerinin yapısının çok hassas olması ve mikroorganizmaların, ürünün yüksek besin değerinden dolayı çok çabuk çoğalmaya başlaması koruma yöntemlerinin ve işleme teknolojisinin önem kazanmasına neden olmuştur. Bu nedenle son yıllarda su ürünlerinin işlenerek değerlendirilmesinde giderek önem kazanan metotlardan birisi de paketlemedir. Bu ödevde gıda muhafazasında önemli bir yeri olan su ürünlerinde paketlemenin, tanımı ve yöntemleri üzerinde durulmuştur.