besinlerden enerji elde edilmesi
PowerPoint sunum

ORGANİK MOLEKÜLLERİN SOLUNUMLA YIKILARAK ENERJİ ELDE
EDİLMESİ

SOLUNUM
Solunum, enerji elde etmek amacıyla organik bileşiklerdeki bağların yıkılmasıdır. Solunum sonucunda ototrof canlıların organik madde üretmesi için ham madde sağlanır. (CO2 ve H2O)

1) Oksijensiz (Anaerob) Solunum: Glikozun oksijensiz ortamda etil alkol, laktik asit ve diğer maddelere kadar yıkılıp enerji elde edilmesidir. Fermantasyon da denir. Glikoliz meydana gelir.

2) Oksijenli (Aerob) Solunum: Organik bileşiklerdeki kimyasal bağların oksijenli ortamda yıkılarak enerji elde edilmesidir. Son ürünler CO2 ve H2O’dur. Üç basamakta gerçekleşir. Glikoliz, Krebs ve ETS.Dosya türü: ppt

Şifre: www.forumfood.net