gıda mikrobiyolojisi laboratuvarında en çok kullanılan besiyerlerine ait resimlerdir.