İÇİNDEKİLER
ÇİZELGELER(TABLO)................................. .................................................. .....................................3
ÇİZGELER(GRAFİK).................................. .................................................. .......................................4 RESİMLER.......................................... .................................................. ............................................5 ÖZET.............................................. .................................................. ................................................6 ABSTRACT.......................................... .................................................. ...........................................7
giriş............................................. .................................................. .................................................. 8
Bira tarihi............................................ .................................................. ..........................................9
biranın tanım ve kapsamı .................................................. .................................................. ..........8
biranın sınıflandırılması ve kapsamı .................................................. ...........................................15
yapılışına göre bira tipleri .................................................. .................................................. ........16
çeşidine göre bira tipleri .................................................. .................................................. ..........18
bira üretim aşamaları .................................................. .................................................. ..............19
bira nasıl yapılır .................................................. .................................................. .......................21
evde bira yapım ve yöntemleri........................................ .................................................. ......... 24
butik bira yapımı hazır kit ile............................................... .................................................. ...... 25
temizlik-arındırma......................................... .................................................. ............................ 27
şerbetin hazırlanması...................................... .................................................. .......................... 30
yapımı............................................ .................................................. .............................................31 şişe nasıl temizlenir........................................ .................................................. .......................... 35
berraklık nasıl elde edilir .................................................. .................................................. .........37
evde malt hazırlayarak bira yapımı .................................................. ..........................................38
mayalama.......................................... .................................................. ....................................... 51
ikinci fermantasyon...................................... .................................................. ..............................53
evde bira yapan biracıların kullandığı metaller üzerine........................................... ..................60
Alkolsüz bira .................................................. .................................................. ............................64
birayı oluşturan ve etkileyen faktörler .................................................. ....................................68
biradaki esterler .................................................. .................................................. ......................78
fenolikler ve tanenler.......................................... .................................................. .......................79
malt özütleri nasıl yapılır .................................................. .................................................. .........81
sorunlar ve çözüm önerileri .................................................. .................................................. ....82
katkılar .................................................. .................................................. .....................................85
ek tatlar ne zaman kullanılır .................................................. .................................................. ....90
birada meyve kullanımı......................................... .................................................. .................... 90
bira asitlik tayini............................................ .................................................. ............................ 97
Gazı Giderilmiş Birada Titre Edilebilir Asitliği Belirleme......................................... ....................98
bira alkol oranı ölçümü .................................................. .................................................. ..........100
birada alkol nasıl yükseltilir .................................................. .................................................. ....103
sanayi üretimi ile ev birası arasındaki farklar........................................... ..................................105
temizlik ve arındırma için rehber .......................................... .................................................. ..107
bira kiti modifikasyon nasıl yapılır........................................... .................................................. .115
vahşi maya ve bakteri fermantasyonu ile bira yapımı .................................................. ...........119
sözlük............................................ .................................................. ............................................124
Sunum Tartışma Sonuç............................................. .................................................. ................148
yönetmelikler .................................................. .................................................. .........................149
kaynakça .................................................. .................................................. ................................150