içindekiler


 1. giriş…………………………………………………………..……….12
 2. kurumun tarihçesi……………………………………………..13
 3. kuruluş ve görevler…………...……………………………..14
 4. kalite yönetimi birimi………………………………………..15
 5. iç kontrol ve ön mali kontrol biriminin görevleri……………………………………………………..……16
 6. kuruluşun organizasyon şemasi………………………..17
 7. numune kabul ve rapor düzenleme birimi………………………………………………………………….18
 8. mikrobiyoloji laboratuvari birimi……………………19
  1. toplam mezofil aerob bakteri sayimi……………………………………………………….….20
  2. peynirde koagulase(+), staphylacoccus ve e.coli analizi ……………………………………………..21
  3. un numunesinde maya ve küf analizi………………………………………………………...22
  4. swap kontrolü…………………………………….……....23
  5. mikrobiyoloji laboratuvari kalan analiz sonuçlari…………………………………………………….24

 9. mikotoksin laboratuvari birimi………………………...25
  1. misirda aflotoksin, b1, b2, g1, g2 vetotal aflotoksin analizi……………………………………....26
  2. tahin helvasinda aflotoksin, b1, b2, g1, g2 ve total aflotoksin aranmasi……………………………………………………...28
  3. hububatlarda okratoksin aranmasi aranmasi……………………………………………………...29
  4. süt ve süt ürünlerinde aflotoksin aranmasi……………………………………………………...31

 10. kalinti laboratuvari birimi………………….…………..33
  1. gc-ms (gaz kromatografisi kütle-spektrometresi)………………………………………..…34
  2. biber, erik, salatalik, domates ve şeftalide pestisit analizi……………………………………………36
  3. lc-ms/ms tanitimi…………………………………………37
  4. lc-ms/ms cihazi için mobil faz hazirlanmasi……………………………………………….37

 11. katki ve mineral analizi laboratuvari birimi…………………………………………………………….……38
  1. suda ağir metal tayini…………………….…….…….40
  2. kurşun-kadminyum analizi…………………….…….41
  3. histamin analizi (biyojen amin)…………………....42
  4. benzoik-sorbik asit tayini…………………………...44

 12. kinyasal analiz laboratuvar birimi……………….….45
  1. peynirde bitkisel yağ tayini………………………..46
  2. zeytinyaği sterol kompozisyonu…………….…..47
  3. zeytinyaği sterol kompozisyonu-devami…….48
  4. suda sülfat, sülfit değerlerini ölçme………...49

 13. fiziksel analiz laboratuvar birimi……………………50
  1. suda ph tayini………………………………………………51

 14. sonuçlarin değerlendirilmesi……………………….…..52
 15. kaynakça…………………………………………………………...53