DİSTİLASYON KOLONU TASARIMI

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İZLENEN YOL

KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA
SİSTEMİN TANIMLANMASI
VARSAYIMLAR VE KABULLER
PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ
RAF VE KOLON İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR
MALİYET HESABI
DEĞERLENDİRME

DİSTİLASYONUN TANIMI

Bir karışımı meydana getiren bileşenlerin uçuculuklarının ( buhar basınçlarının) farklı olmasından yararlanan bir ayırma işlemidir.
Genelde; homojen bir sıvı karışımının buharlaştırılması sonucu meydana gelen ve buhar fazında birden fazla komponente sahip olan karışımın bir veya birden fazla komponentinin saf halde elde edilmesi istenen ünit operasyonlar için kullanılır.

DİSTİLASYON METOTLARI

DİSTİLASYON ÇEŞİTLERİ

ÇOK BİLEŞENLİ DİSTİLASYON

ÇOK BİLEŞENLİ DİSTİLASYON TASARIMINA NASIL BAŞLANIR ?

AĞIR ANAHTAR BİLEŞEN (AAB)

TEPSİ ÇEŞİTLERİ

KABARCIK NOKTASI HESABI

TÜM RİFLAKS

Rektifikasyon (Zenginleştirme Kısmı)

Sıyırma Kısmı

HESAPLAMALAR

Condenser İçin Yapılan Hesaplamalar
........
....
..
.


Son doküman resim olduğu için normal olarak paylaşıyorum...

http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...534890d686.rar