kalite ders notları özeti


Kalite: Bir mamulün kullanılmasında uygunluğu tayin eden özelliklerin toplamıdır.
Gıda kalite kontrolü: Gıda maddelerine ait nicelik ve niteliklerin tüketici istekleri yönünde saptanması ile Gıda Maddeleri Tüzüğü, standart ve sözleşmelerde belirtilen tolerans değerlerine sahip olup olmadığının belirlenmesi, ayrıca işletmelerin verimli ve ekonomik olmaları için yapılan çalışmaların tümüne gıda kalite kontrol denir.

Gıdalarda kalite kontrolün sınıflandırılması
Gıdada kalite kavramı tüm kalite özelliklerinin toplamından gelmektedir. Ancak yapılış ve amaç ve zamanlarına göre kalite kontrolü sınıflandırmak mümkündür.
Yapılış amaçlarına göre kalite kontrol 3’e ayrılır:

  • Teknolojik kalite kontrol
  • Hijyenik kalite kontrol
  • Besin değeri kalite kontrol

Yapılış zamanlarına göre gıdalarda kalite kontrol 3 grupta incelenir:

  • Üretim öncesi kalite kontrol

a)Kalite planlaması aşaması
b)Gerekli şeyleri sağlama aşaması

  • Üretim sürecinde kalite kontrol

a)Üretim aşaması
b)Paketleme aşaması
3) Üretim sonrası kalite kontrol
a) Depolama aşaması
b) Pazarlama aşaması

Kalitenin saptanmasında kullanılan yöntemler:

  • Duyusal yöntemler
  • Fiziksel yöntemler
  • Kimyasal yöntemler
  • Mikrobiyolojik yöntemler
  • Teknolojik yöntemler

Dosya türü : doc

Şifre : www.forumfood.net