Gıda Katkı MaddeleriİÇİNDEKİLERSayfa No
I. Giriş………………………………………………...
1 A.GKM’nin Sınıflandırılması………………………….... 2
B.Kimyasal Maddeler İnsan Sağlığına Zaralımıdır?............. 2 C.NOAEL………………………………………………….. 3
II. İngrediyenler……………………………………………...... 3
III. Enzimler………………………………………………… . 3
A.Enzimlerin Gıda Katkısı Olarak Kullanılmasının Avantajları 4
B.Gıda Sanayinde Enzim Uygulamaları……………………. 4
IV. Vitaminler ve Amino Asitler………………………………. 5
V. Antimikrobiyaller…………………………………………... 6
A.Uygun Antimikrobiyallerin Belirlenmesi………………... 6
1.Gıdanın pH Değeri……………………………………… 6
2.Kimyasal Maddenin Çözünürlüğü……………………… 6
3.Spesifik Antimikrobiyal Etki…………………………… 7
4.Gıdanın Etiketlenme Durumu………………………….. 7
5.Antimikrobiyallerin Karşılıklı Etkileşmesi……………. 7
B.Gıda Sanayinde Yaygın Olarak Kullanılan Antimikrobiyaller 7
1.Asetik Asit……………………………………………… 7
2.Propiyonik Asit………………………………………… 7
3.Benzoik Asit…………………………………………… 8
4.Sorbik Asit…………………………………………….. 8
5.Nitrat ve Nitrit…………………………………………. 8
6.Kükürt Dioksit ve Sülfitler…………………………….. 8
7.Parabenler……………………………………………… 9
8.Gaz Sterilantlar………………………………………… 9
9.Difenil ve o- Fenilfenol………………………………… 9