: Gıda Mikrobiyolojisi ders notları
: Doc
: DOÇ.DR. ÖZLEM TURGAY

Bölüm 1: GIDA VE MİKROORGANİZMA TANIMI, MİKROBİYOLOJİ VE KISA TARİHİ

GIDA, BESİN NEDİR?
Gıda/Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeleri de içeren, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi kapsamaktadır.
Bu tanıma göre tütün ve ilaç haricinde insanların ağızdan beslenmek veya içmek için aldıkları her türlü madde gıda olarak değerlendirilmektedir. Sudan başlayarak sağlıklı yaşamak için temel gıda maddesi olarak bilinen et, süt, yumurta ve ürünleri başta olmak üzere insan tüketimine sunulmuş tüm içecek ve yiyecekler gıda olarak nitelendirilmektedir.

Mikroorganizma nedir?
Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adıdır. Mikroorganizmalar çoğunlukla tek hücreli olsalar da çok hücreli örnekleri de mevcuttur. Halk arasında mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalar, hücresel yapıda olanlar ve hücresel yapıda olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Hücresel yapıda olanlar bakteriler, mantarlar, protistlerdir. Hücresel yapıda olmayanlar ise virüsler, viroidler, prionlardır.: