Hazır yemek sektöründe çalışan herkesin başına gelebilecek iş kazalarında tutulması zorunlu olan tutanak.