İÇİNDEKİLER:
GİRİŞ
KIMYASAL ESMERLEŞME
1.Maillard Tepkimesi

2.Askorbik Asit Oksidasyonu

3.Karamelizasyon

4.Şeker Parçalanması

ENZİMATİK ESMERLEŞME

LİPİD OKSİDASYONU

LİPİD HİDROLİZİ

PİGMENT DEGRADASYONU

1.Karotenoidlerin Değişmesi

2.Klorofillerin Değişmesi

3.Antosiyaninlerin Değişmesi


Şifre: "www.forumfood.net" (sadece link ""lar yok)