Yöntemin Prensibi
Süt ve süt ürünleri hariç diğer gıda örneklerinde aksi belirtilmediği sürece ekstraksiyon yöntemi kullanılır. Yöntem, numunenin bir çözücü ile (n-hekzan veya petrol eteri) ekstrakte edilmesi, daha sonra da çözücünün uzaklaştırılmasından sonra kalıntının tartılması ilkesine dayanır.
Yağ miktarı hesaplanırken numunenin nem miktarı göz önünde bulundurulur. Gerektiğinde, kurumadde üzerinden hesaplama yapılır.

Kullanılan Kimyasallar
n-hekzan (Merck 1.04367) veya kaynama sıcaklığı 40-60 Cº olan petrol eteri (Merck 1.01775)

Örnek Hazırlama
Örnek iyice homojen hale getirilir ve 5 gr numune petri kutusuna alınır gıda ürünlerinde nem tayini yöntemi ile kuru madde analizi yapılır. Kurutulan numune örnek kabından kullanılan çözücü yardımıyla alınarak kartuşa yerleştirilir. Kurutma kabında kalan kalıntılar çözücü ile ıslatılmış pamukla iyice sıyrılıp pamukta kartuşun içerisine yerleştirilir.

Deneyin Yapılışı
Hazırlanan kartuş soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpünün içerisine yerleştirilir. Sabit tartıma getirilmiş ekstraksiyon balonları (M1) extraksiyon tüpünün altına yerleştirilir. Soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpüne bir kere sifon yapacak bir kere sifon yapacak ve tekrar yarıya kadar dolduracak çözücü koyulur. 8 saat ekstrakte edilir.
Ekstraksiyon sonunda içinde çözücü bulunan balon alınarak evaporatöre bağlanır. Çözücüsü uzaklaştırılır. Daha sonra balon 103 ºC’a ayarlı etüvde 1 saat tutulur. Desikatörde oda sıcaklığına getirilerek soğutulur ve tartım alınır (M2)
Hesaplamalar

%Yağ = [ (M2- M1) / m] x 100

M1 =Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı g

M2 = Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı + Kalıntı ağırlığı

m = Alınan örneğin ağırlığı, g

Kullanılan Malzemeler


n-hekzan veya Petrol Eteri

Analitik Terazi

Etüv

Sokselet Kartuşu

Sokselet Cihazı

Sokselet Balonu

Evaparatör

Desikatör

Saat camı