konserve fabrikasında kullanılan girdi kalite kontrol planı örneğidir. Faydalı olması ümidiyle