1.AMAÇ

Laboratuvar TS EN ISO / IEC 17025 ve TS EN ISO / IEC 17020 standardına göre Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilir tüm kurallar, prosedürler ve kalite sistem şartlarına uygunluğunun doğrulanması ve böylelikle uygulanan kalite sisteminin etkinliğinin belirlenmesi için bu sistemde yer alan tüm birimlerin tetkiki ve sonuçta ortaya çıkabilecek düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması için bir sistem oluşturmaktır.
2.KAPSAM

Laboratuvar kalite sistemi içinde yer alan tüm birimler ve laboratuvar faaliyetlerini kapsayan tüm TS EN ISO / IEC 17025 ve TS EN ISO / IEC 17020 maddeleri.
3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

1.AMAÇ

Laboratuvar TS EN ISO / IEC 17025 ve TS EN ISO / IEC 17020 standardına göre Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilir tüm kurallar, prosedürler ve kalite sistem şartlarına uygunluğunun doğrulanması ve böylelikle uygulanan kalite sisteminin etkinliğinin belirlenmesi için bu sistemde yer alan tüm birimlerin tetkiki ve sonuçta ortaya çıkabilecek düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması için bir sistem oluşturmaktır.
2.KAPSAM

Laboratuvar kalite sistemi içinde yer alan tüm birimler ve laboratuvar faaliyetlerini kapsayan tüm TS EN ISO / IEC 17025 ve TS EN ISO / IEC 17020 maddeleri.
3.TANIMLAR VE KISALTMALAR