Soru 1 : Kalite Kontrol Bölümünün Fonksiyonlarını Açıklayınız
Cevap :
  • Spesifikasyonların oluşturulması : işletmede hammadde, ekipman, işlem, kaplar, bitmiş ürün ve raf ömrü ile ilgili hazırlanan spesifikasyonlardır.
  • Test yöntemlerinin geliştirilmesi : üretimin değişkenliğinin kontrolü amacı ile, gerek hammadde gerekse üretimin değişik aşamalarında, üretilen üründe ve hatta tüketiciye kadar geçen aşamalarda uygun test yöntemleri kullanılarak ölçülmektedir.
  • Örnekleme programlarının hazırlanması : ürünlerin kalitesinin saptanmasında örnekleme şekilleri, sayısı ve sıklığını saptamak.
  • Kayıt ve rapor tutma : Elde edilen sonuçları kaydetmek ve ilgili personele bilgi vermek, kalite kontrol şemaları geliştirmek.
  • Aksaklıkların giderilmesi : aksaklıkların zamanında saptamak ve giderilmesi.
  • Özel problemler : Hammadde, satın alma, tüketici ile pazarlama, personel hataları gibi özel problemleri ilgili birimlere iletmek.
  • Personel eğitimi : iletmede görev alan personelin kalite ile ilgili konularda eğitilmesi ve kalite bilincinin yaratılması çalışmalarında bulunmak.
Soru 2 : Kalite karakteristikleri gruplarını belirterek, duyusal karakteristikleri açıklayınız
.
.
.

Dosya Türü : doc

Şifre :www.forumfood.net