MİKROBİYOLOJİK DOĞRULAMADA KULLANILAN BAZI TESTLER

Biyokimyasal tanı için kullanılan testlerde pozitif ve negatif kültürlerin kullanılması, olabilecek yanılmaları ortadan kaldırması nedeniyle, laboratuvarlarda yeni çalışmaya başlayanlar için ve özellikle testlerde kullanılan ayıraçların kontrol edilmesi bakımından önem taşımaktadır.

1.GRAM BOYAMA
Kristal viyole boyası : Kristal violet (gentian violet) 0,5 g
Distile su 100 ml
Boya distile su içinde çözüldükten sonra kaba filtre kâğıdından süzülür.

İyot-Lugol çözeltisi : Potasyum iyodür 2 g
İyot kristali 1 g
Distile su 300 ml
Potasyum iyodür distile su içerisinde iyice çözüldükten sonra iyice ezilmiş iyot kristali ilave edilir. Tam bir çözünme sağlanana kadar karıştırılır.

Safranin : Safranin 0,5 g
Etil alkol (%95) 10 ml
Distile su 100 ml
Safranin etil alkol içinde çözündürüldükten sonra distile su ile karıştırılır. Gram boyama seti ticari olarak hazır halde de temin edilebilmektedir.Konu Tekrarı..


Kilit + Çöp


Tekrar edilen konu linki... " http://www.forumfood.net/showthread.php?t=5399 "