công TY TNHH đánh NGHỆ AN PHÚ hưng vượng (APT Tech) nhằm th*nh l*p ng*y 10/3/2011 chuyển tráo tiền cơ thể trường đoản cú đánh ty cổ phần công nghiệp An Phú AT&P. đồng siêng ngh*nh tham mưu chia phối gắn tốt hệ thống phóng đại nác, thổi phồng cứu hỏa, phóng đại hóa chồng, bình t*ch tụ xáp v* thiết bị ngh*nh thổi phồng. cùng lắm năm ghê nghiệm trong suốt ngh*nh đồng đồng đội ngũ kỹ sư, kỹ tường thu*t chuyên ngh*nh có kinh nghiệm lâu năm trong suốt ngh*nh cấp thoát nác v* cứu hỏa. Dưới sự chỉ đạo sáng láng v* hướng trớt đúng đắn thứ ban lãnh tôn giáo tiến đánh ty, APT Tech thoả trở th*nh bừa lý chia phối ch*nh hãng tặng gi*u hãng thổi phồng nức tiếng gắng giới tại Việt trai như: Ebara, Pentax, Saer, Goulds-Lowara, Wilo... phóng đại hóa chất như: OBL, Sandpiper, Marathon, GemmeCotti, Novarotors, Tuthill. Năm 2015 APT Tech thoả trở nên nh* du nh*p v* chia phối độc địa quyền tặng hãng bình phẩm trữ kề Aquafill - Italy tại Việt trai.Với phương châm "" Chỉ gi*u d*nh dấp ch*nh hãng""" đả th*nh th* thương tình tiệm APT Tech tốt gi*u nh* thầu xây lắp v* nh* máy x* nghiệp trong nước tin tưởng v* cộng tác lâu trường học. không trung ngưng lại ở đó, APT Tech luôn luôn phạt triển v* nâng cao đệ trình lớp siêng khoa được giải đáp tương ứng nhu cầu c*ng to trên thị trường ng*y nay v* trở nên đơn v*y cung cần thiết bị oai t*n tặng các một bởi vì lớn trong nác.dãy CHÍNH HÃNG CHỈ lắm T*I APT TECH.