SERADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

oDomates bitkisi büyümenin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra sürgün büyümesinin devam etmesi veya etmemesi durumuna göre iki gruba ayrılır. Biz bunlara sırık ve bodur çeşitler ismini veriyoruz. Bodur çeşitlerde büyüme belli bir aşamadan sonra durur. Sırık çeşitlerde ise çiçek salkımı oluştuktan sonra büyüme ucundan gelişme devam ederken yaprak koltuklarından da sürgün ve çiçeklenme devam eder.
o
oDomates bitkisinde 3-4 yaprakta bir çiçek salkımı oluşur. Bu salkımlar basit yada çift salkım şeklinde oluşurlar. Bu durum bir çiçek özelliği olmakla beraber sere iç sıcaklık da basit veya çift salkım oluşumu etkiler. Yüksek sıcaklıklarda basit salkım, düşük sıcaklıklarda çift salkım oluşumu yaygındır.


ÇEŞİT SEÇİMİ

oSerada domates yetiştiriciliğinde başarılı olabilmenin birinci şartı, iyi ve amaca uygun bir çeşidin seçilmesidir. Çeşit seçiminde sera şartlarına uygun, hastalık ve haşere zararlılarına mukavim, yüksek verimli, erkenci, iri meyveli, düşük sıcaklıklarda da meyve bağlayabilen ve pazarın taleplerine uygun çeşitler tercih edilmelidir.
o
oBu özellikleri de büyük oranda hibrit (melez) tohumlar karşılayabilmektedir.


Devamı...


Dosya Türü: ppt