: Sütün Toplanması ve Kabulü
: Ppt, doc
: Dosya içerisinde

SUNUM DOSYASI;
Küçük işletmeler sütü yakın çevreden temin edebilirler. Bu durumda günlük ihtiyaç kadar süt alınacağından, süt temini fazla sorun yaratmaz.

Büyük işletmelerin ihtiyacı fazla olduğu için, süt uzun mesafelerden temin edilmek zorundadır. Genellikle de sütün aynı gün işletmeye ulaşılması mümkün olmaz bu durum son üründe kalite düşmesine neden olmamalıdır.
...

WORD DOSYASI;

İÇİNDEKİLER

ÖZET 2
1. SÜTÜN TOPLANMASI VE KABULÜ 7
2. ÇİĞ SÜTÜN BOZULMASININ ÖNLENMESİ 7
2.1. Çiğ Sütte Bulunan Önemli Mikroorganizmalar 7
2.2. Çiğ Sütün Çiftliklerde Soğutularak Bozulmasının Önlenmesi 9
2.2.1. Küçük hacimli sütlerin soğutulması 10
2.2.2. Büyük hacimli sütlerin soğutulması 12
2.3. Çiğ Sütün Kimyasal Madde İlavesiyle Bozulmasının Önlenmesi 14
2.3.1. Hidrojen peroksit kullanarak bozulmanın önlenmesi 15
2.3.2. Laktoperoksidaz sistemi (LP sistemi) ile bozulmanın önlenmesi 17
3. ÇİĞ SÜTÜN DEPOLANMASI 19
3.1. Çiğ Sütün Çiftlik ve Toplama Merkezlerinde Depolanması 19
3.2. Depolama Sırasında Sütün Bileşiminde Meydana Gelen Değişiklikler 19
4. ÇİĞ SÜTÜN NAKLEDİLMESİ 20
4.1. Nakledilecek Sütlerin Belirlenmesi 20
4.2. Süt Nakil Araçları 21
4.3. Süt Toplama Merkezleri 22
5. SÜTÜN FABRİKAYA KABULÜ 22
5.1. Süt Miktarının Belirlenmesi 23
5.2. Süt Kalitesinin Belirlenmesi 24
5.2.1. Çiğ sütün kalitesi 24
5.2.2. Kaliteyi Etkileyen faktörler 25
5.2.3. Çiğ sütte kalite sınıfları 26
5.2.4. Çiğ sütte kalite kontrolü 28
5.2.5. Başka işletmelerden çiğ süt temini 29
5.3. Taşıma ekipmanlarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu 30
KAYNAKÇA 31


: