3. TÜRKİYE'DE SÜT VEREN HAYVANLAR VE SÜTLERİ
Türkiye'de sütün dört çeşit hayvandan elde edildiğini daha önce işaret etmiştik. Burada süt hayvanlarının durumları ve sütlerinden kısaca bahsedelim. Sığır memleketimizde iklimin kurak ve mer'aların fakir olması ve bakım beslemenin yetersiz olması nedeniyle koyun ve keçiden daha az yetiştirilmektedir. Son istatistiklere göre inek sayısı 15 milyon civarındadır.
3. 1. Sığır Irkları
3. 1. 1.
Yerli Sığır Irkları


Dosya türü: ppt

Şifre : www.forumfood.net