•Verimlilik ,bütün kaynakların en iyi kullanılması demektir.
• Verimlilik ,her şeyin değerini bilmektir.
• Verimlilik, çok üretmek,bilinçli tüketmektir.
• Verimlilik ,insana ve doğaya saygıdır.
• Verimlilik, bugün dünden yarın bugünden daha iyi olmayı amaçlayan bir düşünce tarzıdır.