1. Glukozdan pirüvat oluştuktan sonra pirüvat hangi yollara girer? Bu yolları açıklayınız.
2. İnvert Şeker nedir, İnversiyon nedir gıda teknolojisinde bu olayın önemini açıklayınız .
3. Yağ asitlerini sınıflandırınız. Trigliserid oluşumunu kimyasal açık formülü ile yazarak anlatınız.
4. Yoğurma metodlarından direkt ve indirekt hamur yoğurma metodlarını karşılaştırınız.
5.Sucuk üretim akış şemasını çiziniz.
6. a) Konservede hava çıkarma teknikleri nelerdir.
b) Salçada kalite kriterleri nelerdir.
7. sütün fizikokimyasal özellikleri nelerdir. Viskozite üzerine etkili faktörleri yazınız
8. Gıdalarda mikrorganizma gelişimini etkileyen iç faktörler nelerdir .Birini açıklayınız .


2 soru daha vardı ama hatırladıklarım bunlar .Sorular 2016 Güz dönemi Gümüşhane Üniversitesi Yüksek Lisans Programı için sorulan sorulardır.