7 sonuçtan 1 ile 7 arası
 1. #1
  hi_axy07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  hi_axy07 çevrimdışı Üyelik tarihi: 28.09.2008 Son online zamanı: 31.05.2021

  Mesajları
  495
  Konuları
  91
  Eklentileri
  21
  Kredisi
  1096
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye

  Standart 16 ekim dünya gida günü kutlu olsun!

  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
  16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

  Bugünün dünyasına ve ülkemizin bugününe bir meslek örgütü sorumluluğumuzla baktığımızda Dünya Gıda Günü ile ilgili güzel sözler söylemek ne yazık ki kolay olmuyor.
  Son 30 yıldır içine sokulduğumuz kapitalist küreselleşmenin sonuçları bugün ortadadır: 1 milyar kişinin günde 1 dolardan az kazandığı, dünya nüfusunun zengin %2‘sinin dünya servetin yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kuzey ile güney arasındaki, kadın ile erkek arasındaki, varsıllarla yoksullar arasındaki fark gittikçe açılıyor. Ülkemizde de yoksulların daha fazla yoksullaştığı, siyasal yapıda pek çok değişimin gerçekleştiği biçimde yaşanan süreç, kapitalist küreselleşmenin küresel kriziyle karanlık yüzünü bir kez daha gösteriyor.
  İşsizlik rekorları kırılıyor bu ülkede. Yoksulluk ve sefalet almış başını gidiyor. Kapitalist küreselleşmenin küresel krizi emekçileri teğet geçmiyor. Üstüne üstlük, adaletsizliğin adaletsizlik olarak, açlığın açlık olarak sürüp gitmesini sağlamak için kapitalist küreselleşmenin bu düzenini korumaktan da utanmadan söz ediyorlar.
  Onların sözlerinin tükendiğini son olarak İstanbul‘da yapılan IMF ve Dünya Bankası yıllık zirvesinde gördük. ‘İstanbul Kararları‘ olarak adlandırılan kararlarında az gelişmiş ülkelerden daha fazla kaynağı emperyalist merkezlere taşımak dışında bir karar almadılar. Krizden çıkış için yine çareyi "sömürü katmerleştirmekte" buldular.
  Dünyanın geleceği ile ilgili söyleyebildikleri tek şey; "önümüzdeki yıllarda işsizliğin ve yoksulluğun artacağı, yoksulluk nedeniyle savaşların yaşanabileceği, aç kalan bebek ölümlerinin artacağı" oldu.
  Bu kimsenin bilmediği bir konu zaten değil. TMMOB, DİSK, KESK, TTB olarak IMF ve DB‘ye yazdığımız mektupta şöyle ifade etmiştik:
  "Bugün yaşanan bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. Bu artık tarihsel misyonunu tamamlamış bir üretim ve toplumsal sistemin yani kapitalizmin bütüncül bir krizidir ve yakın bir gelecekte derinleşmiş toplumsal krizlerle daha büyük yıkım ve acılara yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sürdürmekte ısrar ettiğiniz sermaye yanlısı politikalar bugün olduğu kadar gelecekte de birer uygarlık suçu oluşturacaklardır."
  Kapitalist küreselleşmenin dünyada yarattığı en büyük sorunların başında da açlık gelmektedir. Kapitalizmin krizinin bu sorunu daha da artıracağı ortadadır.
  Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insan açlıkla mücadele etmektedir. Bundan çok daha fazla sayıda insan da gizli açlık çekmekte, yetersiz beslenmektedir.
  Hastalığa ve ölüme yol açan, insanların potansiyel çalışma güçlerini azaltan, çocukların öğrenme kapasitelerini etkileyen, insanlığın barış ve refah içerisinde yaşamasına engel olan açlıkla mücadelede, özellikle gelişmiş ülkelerin refah paylarını gelişmemiş ülkeler ile paylaşması gerekliliği kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün buna kayıtsız kalan ya da çözüm yerine polemik üreten bu ülkelere 1996 yılında düzenlenen Dünya Gıda Zirvesi‘ndeki imzalarını hatırlatmak gerekir. 1996 yılında bir araya gelen liderler 2015 yılına kadar dünya üzerindeki aç insanların sayısının yarıya indirilmesi üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Dünyadaki açların sayısını 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltmayı öngören Dünya Gıda Zirvesi ve bununla ilişkili "Binyıl Kalkınma Hedefi"nin gerçekleşmesi için yeterli mesafenin alındığını söylemek olası mıdır? Yaşadığımız kapitalist küreselleşme döneminde bunun mümkün olması olası mıdır? Eşitsizliği yeniden üreten, var olan politikalarla bu sorunlara çare bulunacağı şeklinde ham hayaller peşinde koşanların öncelikle bunu kabul etmesi gerekir.
  Uygulanan neoliberal politikaların bir sonucu olarak, 1980‘li yıllardan bu yana, tarımsal üretim artışı nüfus artış hızının altında kalmaktadır. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü‘nün dayattığı "politikalar" Türkiye‘yi de giderek tarım ürünleri dışalımcısı konumuna sürüklemektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili, verimli arazilere ve geniş bitki örtüsüne sahip ülkemiz, kapitalizmin aktörlerinin dayattığı bu yanlış politikalar sonucunda bugün gıda alanında giderek artan sorunlarla baş başadır.
  Yapılaşmaya tahsis edilen ekim arazileri, betonlaşma çılgınlığı ve daha fazla rant uğruna yakılan; yok edilen ormanlar, insansızlaştırılan bir coğrafyada bitirilen hayvancılık, ekilmeyen ya da ekilemeyen 2.000.000 dönüm verimli arazi, ölüm tarlalarına dönüştürülmüş mayınlı araziler sosyo-ekonomik kayıpların yanı sıra FAO‘nun dikkat çekmeye çalıştığı gıda hakkına da ciddi bir tecavüzdür. Balıkçılıkta gelinen nokta düşündürücüdür. Balık çeşitleri gün be gün azalmaktadır. Çok çeşitliliğin yerine bugün sularımızda bir elin parmakları kadar canlı türü kalmıştır. Uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemizdeki hayvan ve bitki türleri hızla yok olmaktadır. Türkiye tarım ürünleri ihraç eden yerine ithal eden bir ülke konumuna gelmiştir. Gıda alanındaki dışa bağımlılığın bedelini de her zamanki gibi emekçiler, işsizler, yoksullar ödemektedir.
  Bunlar biliniyor.
  TMMOB her konuda olduğu gibi gıda konusunda da sözünü söylemeye devam edecektir.
  TMMOB "Dünya Gıda Günü"nde, insanımızın aç kalmadığı, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabildiği "Başka bir dünya mümkün" demektedir.
  TMMOB "Başka bir dünya mümkün" diyenleri, o dünya için ortaklaşa mücadeleye çağırmaktadır.
  Mehmet Soğancı
  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


 2. #2
  sonkahraman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  sonkahraman çevrimdışı Üyelik tarihi: 22.09.2008 Son online zamanı: 02.02.2014

  Mesajları
  351
  Konuları
  139
  Eklentileri
  34
  Kredisi
  1802
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  Öncelikle Ülkemizde ve Dünya'da istihdam, işsizlik ve açlık sorunlarının en kısa zamanda giderilmesi temennisiyle başta tüm forumfood ailesinin, tüm gıda sektörünün ve halkımızın Dünya Gıda Gününün 30. Yıl dönümü Kutlu Olsun...
  .  Gıda Mühendisleri Odası'nın basın bildirisi aşağıda bulunmaktadır...

  .  BASINA ve KAMUOYUNA


  - HER BİREY YETERLİ ve DENGELİ BESLENME HAKKINA SAHİPTİR.
  - GIDA GÜVENLİĞİ ZAMAN YİTİRMEDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR.

  Açlık ve yetersiz beslenmenin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 1979 yılında aldığı bir kararla, kuruluş yıldönümü olan 16 Ekim tarihini Dünya Gıda Günü olarak belirlemiştir. Bu amaçla Dünya Gıda Haftası çerçevesinde her yıl bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

  Açlık ve yetersiz beslenme insanlığın en önemli sorunlarından biridir. Gerek gelir dağılımındaki adaletsizlikler, gerekse doğal afetler sonucu oluşan çevresel faktörler açlığın en büyük nedenleri arasındadır.

  Yaşanmakta olan yoksulluk ve açlığı, 2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz de önemli ölçüde tetiklemiştir. Bu krizden en büyük payı, ne yazık ki, üçüncü dünya ülkeleri almıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki açlık ve yoksulluk çok ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. Dünyada yaklaşık bir milyar kişi açlık ve aşırı yoksulluk koşullarında ölüm-yaşam savaşımı verirken, 2009 yılında da, sürmekte olan küresel ekonomik kriz nedeniyle, 100 milyon insanın daha açlıkla karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. Yetersiz beslenme ve açlığa bağlı olarak günde binlerce insan, özellikle çocuk yaşamını yitirmektedir. Oysa, silahlanma ve savaşlara ayrılan bütçelerin çok az bir kısmıyla dünyadaki tüm açlığın önüne rahatlıkla geçilebileceği bilinen bir gerçektir.

  Küresel krizin aşılmasına yönelik atılan en büyük adım, gelişmiş ülkelerin krize karşı hazırladığı önlem paketleri olmuştur. Ancak bu yardım paketleri, ne yazık ki yoksulluk ve açlığın önlenmesi adına değil, krize giren küresel dev şirketlerin kurtarılması için olmuştur.

  Gelinen aşamada, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi konusunda atılan cılız adımların pek bir inandırıcılığı kalmamıştır. Bugüne kadar gıda güvencesi konusunda verdikleri sözlerin hiç birini yerine getirmeyen ve kimi büyük şirket ve bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar bütçe ayırmaktan çekinmeyen küresel egemenlerin, açlık ve yoksullukla mücadele için az gelişmiş ülkelere 15 milyar dolarlık yardım yapma sözünün ciddiye alınacak bir yanı yoktur. Oysa, FAO’ ya göre yapılacak 30-40 milyar dolarlık yardımla dünyadaki açlığın önüne geçilebileceği belirtilmektedir.

  Yaklaşık bir yıldır dünyada yaşanan küresel ekonomik krizin en büyük faturalarından birini Türkiye ödemektedir. Bu nedenle, % 10 düzeyine ulaşan ekonomik küçülme yaşanmıştır. Gıda sanayinde yaklaşık % 26 lık bir istihdam kaybının olduğu belirlenmiştir.


  İstihdam ve işsizlik sorunlarının, işyerlerinin kapanmasına bağlı olarak daha da artması, halkın alım gücünün düşmesi, gelir dağılımındaki adaletsizlikler sektörü olumsuz yönde etkilemeyi sürdürmektedir. Olumsuz ekonomik koşullar merdiven altı ve kayıt dışı üretimi arttırmakta, bu durum, gıda güvenliğini ve dolayısıyla halk sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Türkiye’de 40 bini aşkın gıda üretim yerinin azımsanmayacak bir kısmının kayıt dışı olduğu bilinmektedir. Bu konuda yetkili kurum olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yaklaşık 15 yıldır gıda güvenliğinin sağlanması adına önemli sayılabilecek adımlar atamamıştır.

  Özellikle, merdiven altı diye tanımlanan kayıt dışı üretimin yüksek düzeyde olması, gıda maddeleri üretiminin büyük bir çoğunluğunun uygun olmayan koşullarda gerçekleştirilmesi, üretimde teknik personelin çalıştırılmaması, yeterli ve istenen düzeyde denetimlerin yapılmaması gibi sorunlar, bugün ülkemizde gıda güvenliği konusunda yaşanan en büyük sıkıntıdır. Bununla birlikte, kayıt altında olan üretim yerlerini bile denetlemekte yetersiz kalan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üretim yerlerinde gerekli teknik ve hijyenik koşulların sağlanmasında oto kontrol anlamında önemli işlevler üstlenen “Sorumlu Yönetici” uygulamasını kaldırmayı planlamaktadır. Sorumlu yöneticilik uygulamasının kaldırılması, gıda güvenliği alanında yaşanmakta olan sıkıntıları daha da arttıracağı gibi, sosyal yaşamda da büyük sorunlara neden olabilecektir.

  İnsanların yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşma hakkının sağlanması ve buna göre adım atılması, sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşamsal öneme sahiptir. Açlık ve yoksullukla mücadele ve tüketicinin bilinçlendirilmesi adına, resmi kurumlarla birlikte meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve basına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

  Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI


 3. #3
  Didem SALİCİK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Didem SALİCİK çevrimdışı Üyelik tarihi: 15.11.2007 Son online zamanı: 01.11.2019

  Mesajları
  722
  Konuları
  152
  Eklentileri
  37
  Kredisi
  1956
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  Dünya gıda günü kutlu olsun...
  Sağlıklı gıdalı günler dilerim


 4. #4
  Ümit ÖZTEK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ümit ÖZTEK çevrimdışı Üyelik tarihi: 09.10.2008 Son online zamanı:

  Mesajları
  499
  Konuları
  107
  Eklentileri
  23
  Kredisi
  1193
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  1 Saat sonra Dünya Gıda Günü arkadaşlar...kutlarım

  2010
  Ümit ÖZTEK
  Food Engineer
  Gıda Mühendisi

 5. #5
  Uğur MARANGOZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uğur MARANGOZ çevrimdışı Üyelik tarihi: 15.03.2007 Son online zamanı: 07.07.2021

  Mesajları
  1087
  Konuları
  377
  Eklentileri
  81
  Kredisi
  4176
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  Dünya Gıda Günümüz Kutlu Olsun...
  Tarım ülkesiyiz ama tohumu dışardan alıyoruz
  Eti dışardan alıyoruz
  Şimdide süt ve tereyağını dışardan getirecekmişiz
  Yeni kanunla sorumlu yöneticiliğin önünü kesiyoruz.
  İhraç edemediğimiz gıdayı iç piyasada rahatça satabiliyoruz
  Taklit ve tağşişi çok iyi yapıyoruz
  ........
  İnsan sağlığına değil de paraya önem veriyoruz...!!!
  ....
  Ne diyelim,
  Dünya Gıda Günümüz Kutlu Olsun...


 6. #6
  Ümit ÖZTEK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ümit ÖZTEK çevrimdışı Üyelik tarihi: 09.10.2008 Son online zamanı:

  Mesajları
  499
  Konuları
  107
  Eklentileri
  23
  Kredisi
  1193
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  Alıntı Uğur MARANGOZ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dünya Gıda Günümüz Kutlu Olsun...
  Tarım ülkesiyiz ama tohumu dışardan alıyoruz
  Eti dışardan alıyoruz
  Şimdide süt ve tereyağını dışardan getirecekmişiz
  Yeni kanunla sorumlu yöneticiliğin önünü kesiyoruz.
  İhraç edemediğimiz gıdayı iç piyasada rahatça satabiliyoruz
  Taklit ve tağşişi çok iyi yapıyoruz
  ........
  İnsan sağlığına değil de paraya önem veriyoruz...!!!
  ....
  Ne diyelim,
  Dünya Gıda Günümüz Kutlu Olsun...

  Çok güzel anlatmışsınız Uğur Bey...+1907
  Ümit ÖZTEK
  Food Engineer
  Gıda Mühendisi

 7. #7
  Didem SALİCİK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Didem SALİCİK çevrimdışı Üyelik tarihi: 15.11.2007 Son online zamanı: 01.11.2019

  Mesajları
  722
  Konuları
  152
  Eklentileri
  37
  Kredisi
  1956
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun.


Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. 16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun...
  KUTLAMALAR forum içinde, yazan sonkahraman
  Yorum: 3
  Son Mesaj: 16.10.2011, 19:35
 2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun...
  KUTLAMALAR forum içinde, yazan sonkahraman
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 29.10.2009, 15:06
 3. Babalar Günü Kutlu Olsun..!
  KUTLAMALAR forum içinde, yazan ewin3
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 20.06.2009, 23:29
 4. Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
  KUTLAMALAR forum içinde, yazan Uğur MARANGOZ
  Yorum: 1
  Son Mesaj: 08.03.2009, 12:35
 5. Dünya Gıda günümüz kutlu olsun
  KUTLAMALAR forum içinde, yazan Abdulkadir Durmuş
  Yorum: 11
  Son Mesaj: 16.10.2008, 19:10

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed