Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Bircan, 2015 yılında tarım sigortaları kapsamının genişleyeceğini belirtti. 2015 yılında 2014 yılı uygulamalarına ilave olarak; Meyve bahçeleri ile Bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için isteğe bağlı olmak üzere?

Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Bircan, 2015 yılında tarım sigortalarının kapsamının daha fazla genişleyeceğini açıkladı.

İl Müdürü Mustafa Bircan?ın, yaptığı açıklamada; ?Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Tarım Sigortaları 2015 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranlarına ilişkin 2014/7093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis ve işletmeleri ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır. 2015 yılında 2014 yılı uygulamalarına ilave olarak; Meyve bahçeleri ile Bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için isteğe bağlı olmak üzere dolu paketindeki riskler ve dolu ağırlığı riski, Yağ gülü için dolu paketindeki riskler, Hububat ürünlerinde sap kısmı, Arıcılıkta vahşi hayvan saldırısı riski, Su ürünlerinde kafes ve ağlar için kazalar, Predatör saldırısı, fırtına, hortum ve deprem riskleri ilk defa teminat kapsamına alınmıştır? dedi.

Sigortaların kapsamı konusunda yapılan diğer değişikliklerden de söz eden Bircan, ?Ayrıca Büyükbaş hayvanların sigortaya kabul yaşı 8 güne, Küçükbaş hayvanlar için sigortaya kabul yaşı 3 aya indirilmiş olup, Gezginci arıcılık yapan üreticilere ait poliçelerde, poliçe vadesi içerisinde nakliyat riski dört kez olarak artırılmıştır. Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde yüzde 50 oranında uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği olarak karşılanacaktır. Bu kapsamda üreticilerin Tarım Sigortası Primi desteğinden yaralanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS), Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS), Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET), Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) gibi kayıtlarını her sene güncellemesi gerekmektedir? diye konuşmasını tamamladı.