Arkadaşlar yönetmelikleri ii bilmek adına...
27.8.2004 Tarih ve 25566 Sayılı R.G.
GIDA VE GIDA iLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERi ÜRETEN iS
YERLERiNiN ÇALISMA iZNi VE GIDA SiCiLi VE ÜRETiM iZNi iSLEMLERi iLE
SORUMLU YÖNETiCi iSTiHDAMI HAKKINDA YÖNETMELiK

http://s1.dosya.tc/aveG__daileTemasE...etici.pdf.html