9001:2008 Standardı Revizyonu Hakkında bir sunum. Revizyon ne getiriyor.

http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...099b014719.ppt