1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  mucahide06 çevrimdışı Üyelik tarihi: 01.08.2015 Son online zamanı: 19.01.2021

  Mesajları
  7
  Konuları
  7
  Eklentileri
  3
  Kredisi
  155
  Harcanan
  27
  Kalan
  128

  Standart AB ve Türkiye'de Danışmanlık sistemleri ve Süt Sığırı İşletmelerinin Yönetimi

  : AB ve Türkiye'de Danışmanlık sistemleri ve Süt Sığırı İşletmelerinin Yönetimi
  : Pdf
  : Prof. Dr. Salahattin KUMLU

  AB VE TÜRKİYE’DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

  İçindekiler


  1. BÖLÜM : GİRİŞ 1
  2. BÖLÜM : AYDIN İLİNDE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 5
  2.1 Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çalışmaları ve Mevcut Durum 5
  2.2 Anket Çalışması ve Sonuçları 14
  2.2.1 Giriş 14
  2.2.2 Materyal 15
  2.2.3 Metod 15
  2.2.4 Bulgular 19
  2.3 Sonuç ve Öneriler 35
  3. BÖLÜM : AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMSAL DANIŞMANLIK SİSTEMİ 39
  3.1 Giriş 39
  3.2 Yasal Dayanak 42
  3.3 Üye Devlet Uygulamaları 46
  3.4 Sonuç ve Öneriler 59
  4. BÖLÜM : TÜRKİYE’DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ 63
  4.1 Geçmiş Uygulamalar 63
  4.1.1 Yasal altyapı 63
  4.1.2 Uygulamalar 64
  4.2 Mevcut Durum 69
  4.2.1 Yasal altyapı 70
  4.2.2 Uygulamalar 73
  4.3 Sonuç ve Öneriler 77
  5. BÖLÜM : DÖL VERİMİ VE YÖNETİMİ 81
  5.1 Giriş 81
  5.2 Dişi damızlıklarda döl verimi ölçütleri 81
  5.3 Döl verimini etkileyen faktörler 85
  5.4 Sürü yönetim programı 86
  5.4.1 Sürü izleme 87
  5.4.2 Üreme sürecinin denetlenmesi 90
  5.4.3 Islah 96
  5.5 Genel değerlendirme 96
  6. BÖLÜM : SÜT VERİMİ VE KALİTESİ 99
  6.1 Giriş 99
  6.2 Meme yapısı 99
  6.3 Sütün oluşumu ve salınması 102
  6.4 Sağım ve sağım teknikleri 103
  6.5 Sütün yapısı ve kalitesi 107
  6.6 Laktasyon eğrisi ve persistensi 113
  6.7 Süt verimini ve yapısını etkileyen faktörler 114
  6.7.1 Irk ve genotip 114
  6.7.2 Çevre 115
  7. BÖLÜM : SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ VE YEMLER 123
  7.1 Giriş 123
  7.2 Farklı Yaşta ve Durumdaki Sığırların Beslenmesi 123
  7.2.1 Sağmalların beslenmesi 123
  7.2.2 Kuru İneklerin Beslemesi 133
  7.2.3 Buzağıların Beslenmesi 141
  7.2.4 Dişi Dana ve Düvelerin beslenmesi 150
  7.3 Beslemeden Kaynaklanan Sorunlar 156
  7.3.1 Enerji metabolizmasıyla ilgili hastalıklar 157
  7.3.2 Düşük Selüloz Alımı ve Asidozisten Kaynaklanan Sağlık Sorunları 160
  7.3.3 Mineral Metabolizması Hastalıkları 166
  7.3.4 Diğer hastalıklar 168
  7.4 Yemleme Sistemleri ve Hataları 169
  7.4.1 Verime göre yemeleme (Standart yemleme) 169
  7.4.2 Stratejik yemleme 170
  7.4.3 Tam Yemleme (Total Mixed Ration, TMR) 171
  7.4.4 Stratejik Tam Yemleme 174
  7.4.5 Yemlemede Yapılan Hatalar 175
  7.5 Entansif Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gruplama 176
  7.6 Vücut Kondisyon Puanı (VKP) 180
  7.7 Sığır Rasyonlarında Kullanılan Yemler ve Özellikleri 183
  7.7.1 Kaba Yemler 183
  7.7.2 Kesif Yemler 187
  8. BÖLÜM : YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ 199
  8.1 Yem Bitkilerinin Önemi 199
  8.2 Önemli Bazı Yem Bitkilerinin Tarım Şekilleri 200
  8.2.1 Yonca (Medicago sp.) Cinsi 200
  8.2.2 Korunga (Onobrychis Lam.) Cinsi 203
  8.2.3 Fiğ (Vicia) Cinsi 206
  8.2.4 Mısır (Zeamays L.) 208
  8.3 Silaj Yemlerin Üretimi 209
  8.4 Sonuç 215
  9. BÖLÜM : BARINAKLAR VE BARINDIRMA 217
  9.1 Giriş 217
  9.2 Süt Sığırı Barınaklarından Temel Beklentiler 217
  9.3 İşletmenin Temel Unsurları 218
  9.4 Sürü Kompozisyonu 219
  9.5 Sığırların Çevre İstekleri 219
  9.6 Ahır Tipleri 222
  9.6.1 Örtülülük Derecesine Göre Ahır Tipleri 222
  9.6.2 Taban Düzenlemesine Göre Ahır Tipleri 225
  9.7 Serbest Duraklı Ahırlar 230
  9.8 Sağımhane (Sağım Yeri) 237
  9.9 Buzağılık 239
  9.10 Doğumhane 244
  9.11 Genç Sığır Büyütme Üniteleri 244
  9.12 Gübre Temizleme ve Gübrelik 248
  10. BÖLÜM : GÜBRE YÖNETİMİ 251
  10.1 Giriş 251
  10.2 Çiftlik Gübrelerinin Bileşimi 251
  10.3 Çiftlik Gübresi Karakteristikleri 253
  10.4 Çiftlik Gübreleri ve Çevre Sorunu 253
  10.4.1 Hava kirlenmesi 253
  10.4.2 Toprak ve su kirlenmesi 254
  10.5 Gübre Temizleme Sistemleri 256
  10.5.1 Katı Gübre temizleme sistemleri 256
  10.5.2 Sıvı Gübre temizleme sistemleri 260
  10.6 Çiftlik Gübrelerinin Depolanması 262
  10.7 Sıvı Gübre Karıştırma Düzenleri 263
  10.8 Sıvı Gübre İşleme Sistemleri 264
  10.8.1 Aerob Fermentasyon 265
  10.8.2 Çiftlik Gübrelerinde Katı Sıvı Faz Ayrımı 265
  10.8.3 Çiftlik Gübrelerinden Biyogaz Üretimi 265
  10.8.4 Çiftlik Gübrelerinden Kompost yapımı 268
  11. BÖLÜM : SÜRÜ SAĞLIĞI 271
  11.1 Giriş 271
  11.2 Sürü Gözlemi 272
  11.3 Sığırlarda Bağışıklama Rehberi 273
  11.4 Biyogüvenlik (Biyolojik Risk Yönetimi) 277
  11.5 Sürü Sağlığında Beslenme 278
  11.6 Meme Sağlığı Kontrol Programı 278
  11.7 Buzağı Hastalıklarında Genel koruma Yöntemleri 282
  12. BÖLÜM : GENETİK DEĞERLENDİRME VE SÜRÜ YÖNETİMİ İÇİN HAYVAN
  KAYITLARI 285
  12.1 Giriş 285
  12.2 Sürü yönetimi ve genetik değerlendirmede ön koşul olarak hayvan tanımlama ve kayıt tutma 286
  12.3 Hayvan Kayıtları 289
  12.4 Süt Kayıtları 290
  12.5 Süt İneklerinin Konformasyon Kaydı 296
  12.6 Damızlık değerler 298
  12.7 Meme sağlığının kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi 299
  12.8 Süt İneklerinde Genetik Değerlendirme Sistemi 301
  13. BÖLÜM : SÜT SIĞIRI SÜRÜLERİNDE SÜRÜ PROJEKSİYONU 307
  13.1 Giriş 307
  13.2 Sürü Akım Planının Hazırlanmasında Dikkate Alınacak Özellikler 307
  13.3 Bir Süt Sığırı Sürüsünün Yapısı 308
  13.4 Sürü Akım Planının Hazırlanması 310
  13.4.1 Sürü Akım Planında İnekler 310
  13.4.2 Sürü Akım Planında Genç Sığırlar 316
  13.5 Gelir Unsurlarının Hesaplanması 324
  13.5.1 Süt Üretimi 324
  13.5.2 Ayıklanan, Sürüden Çıkarılan İnek Sayısı 326
  13.5.3 Damızlık Gebe Düve ( İhtiyaç Fazlası) Sayısı 327
  13.5.4 Erkek Hayvanlardan Sağlanan Gelir 328
  13.5.5 Damızlık Dışı Düve Geliri 328
  13.5.6 Canlı Demirbaş Değerinin Değişimi 328
  13.6 Özel Durumlar 329
  14. BÖLÜM : SÜRÜ PLANLAMA VE YILLIK İHTİYAÇLARIN HESAPLANMASI 335
  14.1 Giriş 335
  14.2 Sürü akım planının hazırlanması 335
  14.3 Barınak planlaması 339
  14.4 Yıllık yem planlaması 341
  14.5 Yıllık tahmini yem giderinin hesaplanması 343
  14.6 Yıllık tahmini süt ve hayvan satış gelirlerinin hesaplanması 344
  14.7 Sonuç 346
  15. BÖLÜM : TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ 347
  15.1 Giriş 347
  15.2 Planlama 348
  15.3 Muhasebe Kayıtları 349
  15.4 Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik (Finansal) Analizi 350
  15.4.1 Bilançonun Oluşturulması 350
  15.4.2 Yıllık Faaliyet Sonuçları 353

       Dosya Şifresi : www.forumfood.net
   (Şifre alanına linki yazın. Link şifredir!)
   Dosya Boyutu : 2.76 MB (Megabyte)
   İndirme Sayısı : 7 Kez

  Konu Çiğdem Coşkun tarafından (24.06.2017 Saat 14:54 ) değiştirilmiştir.

Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. Gıda İşletmelerinin Dikkatine!
  Türkiye forum içinde, yazan Sinan COSKUN
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 31.12.2014, 11:07
 2. TKDK IPARD'a sunulmak üzere 120 baş süt sığırı projesi yapmak istiyorum
  Yatırım projeleri forum içinde, yazan batur_2323
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 02.06.2014, 00:09
 3. Yorum: 0
  Son Mesaj: 13.01.2013, 22:49
 4. Süt Sığırı Kuru Dönem
  Süt ve Süt Ürünleri forum içinde, yazan 001
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 26.02.2011, 21:36
 5. Açık Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Tasarımı
  Yatırım projeleri forum içinde, yazan qwerty006
  Yorum: 4
  Son Mesaj: 11.02.2011, 12:33

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed