1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  13 Apr 12
  Yaş
  28

  Mesajları
  2
  Konuları
  2
  Eklentileri
  1
  Kredisi
  55
  Harcanan
  0
  Kalan
  55

  Standart Aletli analiz deney raporları

  : Aletli Analiz Laboratuvarı - Ders Raporları
  : Word
  : ……….

  1. Dosya: Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi
  Enbiya AKBULUT, Belgin KAHRAMAN, Ömer AKSOY, Şeyma PERİHANOĞLU, Ünal GÜNDOĞDU
  Özet
  Kütle spektrometresi , günümüzde mevcut spektroskopik yöntemler arasında molekülün tüm yapısı hakkında bilgi veren ve çoğu kez molekül kütlesinin ve molekül formülünün de bulunmasını sağlayan bir yöntemdir. Kütle spektrometresi organik molekülün buharlaştırılması, iyonlaştırılması ve oluşan iyonların kütle/yük değerlerine göre ayrılarak kaydedilmesi işlemleri için geliştirilmiş bir cihazdır. Kütle spektrometresinde, iyonlaşma bölgesinde elde edilen hareketli iyonlar, elektrikle yüklü plakalara doğru çekilerek hızlandırılır. Ve kütle ayırıcısına gönderilir ve kütle ayırıcısında kütle/yük (m/z) oranlarına göre hızlıca ayrılır. İyonların çoğu tek yüklü olduğundan, oran basitçe iyonun kütlesine eşittir. Deneyde içeriği bilinmeyen numune gaz kromatografisi kütle spektrometresi cihazına gönderilip elde edilen spektrumdan karışımın hangi maddelerden oluştuğu saptandı.
  ...


  2. Dosya: Gaz Kromatografisi
  İlker TUNCA
  Özet
  Gaz kromatografisi deneyinde gaz kromatografisi ve kullanılan cihaz hakkında bilgi edinilmiş ve teorik plakaya eşdeğer yükseklik hesaplanmıştır.
  Kromatografi karışımda bulunan bileşenleri tek tek ayırma yöntemidir. TLC, GC ve HPLC uyuşturucu nitelikli ilaç aktif maddelerinin tek tek ayrılmasında kriminalistin ihtiyaçları için tamamıyla uygundur ve tecrübi bir tanımlamasını verirler.
  TLC yöntemi, şahit madde ile şüpheli madde arasında, Rf değerleri ve sprey reaktifleri ile verdikleri rengin bir mukayesesini, GC ve HPLC yöntemi ise şüpheli maddelerin şahit maddeler ile Rt’lerin bir mukayesesini gerektirir. Analizci bu teknikleri kullanmadan önce şüpheli maddenin kimliği hakkında bazı ipuçlarına sahip olmalıdır. Kromatografi tipik drog analizinde nitel ve nicel amaçla kullanılır.
  ...


  3. Dosya: Gaz Kromatografisi
  Enbiya AKBULUT, Belgin KAHRAMAN, Ömer AKSOY, Şeyma PERİHANOĞLU, Ünal GÜNDOĞDU
  Özet
  Kromatografi, çeşitli maddelerin, hareketli bir faz yardımıyla, sabit bir faz üzerinden, değişik hızlarla hareket ettirilmesi veya sürüklenmeleri esasına dayanır. Kromatografi yardımıyla başka metodlarla birbirinden ayrılmaları çok zor ve hatta imkansız olan maddeleri, saf olarak ayırmak mümkündür.
  Bütün kromatografi çeşitlerinde ayrılacak olan bileşenler sabit ve hareketli olmak üzere iki faza bağlıdır. Sabit fazı içeren katıya destek katısı, bu katıya tutunan durgun faza hareketsiz faz, hareketli olan faza da taşıyıcı faz denir. Gaz kromatografisinde taşıyıcı faz gazdır ve adını da bundan almıştır. Sistemde ayrılması istenen karışım, destek katısı ve üzerindeki sabit fazı içeren cam veya metal bir kolona doldurulmuş dolgu maddesinden geçirilerek ayırma işlemi gerçekleştirilir.
  Deneyde n-pentan, n-hegzan, n-heptan ve n-oktan karışımından kromatografiye enjekte edildi. Her bir bileşenin alıkonma zamanını belirlendi. Karbon sayısına karşı alıkonma zamanının logaritması grafiğe geçirildi. Daha sonra karbon sayısı bilinmeyen numune enjekte edildi ve alıkonma zamanından yaralanılarak enjekte edilen numunenin karbon sayısı belirlendi. Seçmiş olduğumuz n-pentan bileşeni 3 farklı akış hızı ile kolona enjekte edildi ve alıkonma sürelerini kaydedildi. Ardından teorik plakaya eşdeğer yüksekliğini hesaplandı.
  ...


  4. Dosya: HPLC
  Özet
  Kromotagrafi genel anlamda bir karışımı oluşturan bileşiklerin veya maddelerin iki ayrı faz arasında ve bu fazlardaki hareket hızlarının farklılıklarına dayanarak hem nitelik hem de nicelik olarak ayrıştırılması işlemidir.Modern kromatografide karışımın ayrıştırılmasında iki farklı faz kullanılır, bunlar sabit faz ve hareketli fazlardır.
  Sıvı kromatografisi yönteminin özel bir uygulaması olan yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yönteminde, sabit faz olarak kullanılan parçacık boyutlarının önemli ölçüde küçültülmesi sonucu hareketli faz ile etkileşen sabit faz yüzey alanı büyür ve böylece kolonun etkinliği arttırılmış olur. Çok sıkı olarak doldurulmuş kolondan hareketli fazın belirli bir hızla geçebilmesi için bir basınç uygulanması gerekir. Bu yüksek verimdeki kolonların ve oldukça yüksek basınçların kullanıldığı HPLC, element türlendirilmesinde en yaygın biçimde uygulanan kromatografi türüdür.
  ...


  5. Dosya: İnfrared Spektroskopisi
  İlker TUNCA
  Özet

  1.Giriş ve Amaç
  2.Kurumsal Temeller
  2.1.Titreşim Modeli
  2.2.Titreşimin Kuvantalılığı
  2.3. Kuvvet Sabiti
  2.4. İndirgenmiş Kütle
  2.5. Molekül Titreşimleri
  2.6.IR Aktif Maddeler
  2.7. IR Spektral Bölgeleri
  2.8. Spektrumların Yorumlanması
  2.9.Grup Frekansını Değiştiren Etkiler
  2.9.1. Molekül İçi Etkiler
  2.9.2.Molekül Dışı Etkiler
  2.10.İnfrared Cihazının Tanıtımı
  ...


  6. Dosya: Sıvı-Katı (Adsorpsiyon) Kolon Kromatografisi
  İlker TUNCA
  Özet
  Adsorpsiyon kolon kromatografisinde değişik büyüklükte cam veya dayanıklı plastik maddelerden yapılmış sütunlar kullanılır. Bu sütunlar altta bir musluk içerirler. Bazı sütunlarda musluğun hemen üstünde cam filtre bulunur. Eğer yoksa sütunun alt tarafına cam yünü yerleştirilir. Sütun ya kuru halde ya da çözücüyle karışmış adsorban madde ile doldurulur. Kağıt Kromatografisi; sıvı-sıvı kromatografisinin farklı bir şeklidir. Burada hareketli faz sıvı, sabit faz kağıt üzerine emdirilmiş sıvıdır. Yapılan kağıt kromotografisi deneyinde gözlenen renkler. turuncu, sarı ve mavi yeşil oldu. Bu durum bize karotin,ksantofil, klorofil-A, klorofil-B, içerdiğini gösterir.
  ...


  7. Dosya: Sıvı-Katı (Adsorpsiyon) Sütun Kromatografisi
  Aysun ENGİN, Merve GÜLER, Gülşen KURT, Mahir TURGUT, Yalçın YILMAZ
  Özet
  Adsorpsiyon kromatografisi, adsorpsiyon olayı üzerine kurulmuş olup ilk keşfedilen kromatografi çeşididir. 1906 yılında botanikçi Tswett tarafından bulunmuştur. Tswett yeşil yaprakları kıyarak petrol eteriyle muamele ederek elde ettiği çözeltiyi, (ekstaktı) toz halinde kalsiyum karbonatla doldurduğu bir kolondan geçirerek yaprakta bulunan renkli maddelerin kolonun çeşitli yerlerinde bantlar halinde toplandığını ve karoteninde kolayca aşağıya geçtiğini görmüştür. Kromatografi, çeşitli maddelerin, hareketli bir faz yardımıyla, sabit bir faz üzerinden, değişik hızlarla hareket ettirilmesi veya sürüklenmeleri esasına dayanır. Kromatografi yardımıyla başka metodlarla birbirinden ayrılmaları çok zor ve hatta imkansız olan maddeleri, saf olarak ayırmak mümkündür.
  ...


  8. Dosya: UV Spektrofotometrisi
  Özet
  Mono kromatik ve I0 şiddetindeki bir ışık demeti, kalınlığı b cm olan bir tüpte bulunan çözeltideki herhangi bir molekül tarafından absorplandığında şiddeti azalır ve tüpü I şiddetinde terk eder. Işımanın şiddetindeki bu azalmanın bir kısmı örnek kabının çeperlerinde ortaya çıkan yansımalar ve çözeltide bulunabilecek asılı taneciklerin yol açtığı saçılmalar sonucunda oluşur. Sadece moleküllerin o dalga boyundaki ışımayı absorplaması sonucu ortaya çıkan azalma Beer Lambert eşitliği ile verilir. Beer Lambert eşitliğinin geçerli olabilmesi için uygulanan ışığın gerçekten mono kromatik yani tek dalga boyu değerinde olması, absorpsiyon olayının örneğin her yerinde eşit miktarda olması yani, örneğin homojen olması, ayrıca birden fazla bileşenin ışığı absorplaması halinde, her bir bileşenin, diğerinin absorpsiyonunu etkilememesi gerekir.
  ...


  :
       Dosya Şifresi : www.forumfood.net
   Dosya Boyutu : 412,1 KB (Kilobyte)
   İndirme Sayısı : 19 Kez

  Konu Figen YÜCE tarafından (14-04-2012 Saat 12:40 ) değiştirilmiştir.

  •    Alt 06-02-2007'den beri

   Advertising

   advertising
   Mesajları
   1
   Konuları
   0
   Eklentileri
   0

     
    

Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. Enstrümantal Analiz Raporları (5 adet)
  Ders Ödev ve Raporları, Staj Raporları forum içinde, yazan sacred
  Yorum: 1
  Son Mesaj: 29-04-2012, 13:45
 2. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Deney Raporları
  ÇÖP KUTUSU forum içinde, yazan tuncaymaden
  Yorum: 1
  Son Mesaj: 14-04-2012, 22:50
 3. Yorum: 0
  Son Mesaj: 24-01-2012, 23:37
 4. Enstrümental Analiz dersi labının raporları (10 adet)
  Kimyasal Analizler forum içinde, yazan Sinan COSKUN
  Yorum: 25
  Son Mesaj: 23-10-2008, 19:05
 5. deney raporları
  Ürün ve Üretim Konusunda Destek forum içinde, yazan mensur
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 27-08-2007, 10:43

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed