3 sonuηtan 1 ile 3 arasύ
Aπaη ήeklinde Aη1Beπeni
 • 1 gφnderen yusuf emin

Konu: ALTAή YAΠ SANAYέ A.ή. staj raporu

 1. #1
  yusuf emin ηevrimdύώύ άyelik tarihi: 15.09.2013 Son online zamanύ: 05.06.2014

  Mesajlarύ
  1
  Konularύ
  1
  Eklentileri
  1
  Kredisi
  55
  Harcanan
  0
  Kalan
  55

  Standart ALTAή YAΠ SANAYέ A.ή. staj raporu

  : ALTAή YAΠ SANAYέ A.ή. staj raporu [/TD][/TR]
  : Word [/TD][/TR]
  : - [/TD][/TR]  έΗέNDEKέLER
  SAYFA NO
  έΗέNDEKέLER …………………………………………………………………………... 1
  ήEKέLLER LέSTESέ ………………………………………………………………………. 3
  ΗέZELGELER LέSTESέ ………………………………………………………………....... 4
  1. GέRέή …………………………………………………………………………………..… 5
  2. PERSONEL BέLGέLERέ VE FONKSέYONLARI ………………………………….... 7
  3. TάRKέYEDE VE DάNYADA YAΠ SANAYέέ ………………………………………. 8
  4. ALTAή YAΠ SANAYέέ …………………………………………………………………. 9
  5. KALέTE KONTROL LABORATUVARI HAKKINDA GENEL BέLGέLER ...…… 10
  6. RUTέN PROSES KONTROL ANALέZLERέNέN SINIFLANDIRILMASI ………... 10
  7. KALέTE KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN ANALέZLER …………. 11
  7.1 Numune Alma Talimatύ ………………………………………………………………... 11
  7.2 Hammadde Giriώ Analizleri …………………………………………………………… 13
  7.2.1 Yabancύ madde, boώ bozuk tohum ile kύrύk ezik ve siyah tane analizi ……………. 13
  7.2.2 Rutubet cihazύ ile rutubet analizi ……………………………………………………. 14
  7.3 Ham Yaπ άretim άniteleri έle έlgili Analizler …………………………..……………. 15
  7.3.1 Ham yaπ miktarύ analizi ……………………………………………………………... 15
  7.3.2 Rutubet miktarύ analizi ………………………………………………………………. 16
  7.3.3 Serbest yaπ asitleri analizleri (%FFA) ……………………………………………… 18
  7.3.4 Santrifόj cihazύ ile tortu miktarύ analizi ……………………………………………. 19
  7.3.5 Misellada yaπ analizi …………………………………………………………………. 20
  7.4 Rafinasyon άnitesi έle έlgili Yapύlan Analizler ……………………………………….. 22
  7.4.1 Sabun miktarύ analizi ………………………………………………………………… 22
  7.4.2 Peroksit sayύsύ analizi ………………………………………………………………… 23
  7.4.3 Tintometre cihazύ ile renk analizi …………………………………………………… 26
  7.4.4 Tόrbidimetre cihazύ ile wax analizi …………………………………………………. 27
  7.5 Dolum άnitesi έle έlgili Yapύlan Analizler ……………………………………………. 27
  7.5.1 Dolum tartύm farkύ …………………………………………………………………… 27
  7.6 Diπer Yapύlan Analizler ………………………………………………………………... 29
  7.6.1 Sudkostik konsantrasyon analizi ……………………………………………………. 29
  7.6.2 Sόlfόrik asit konsantrasyon analizi …………………………………………………. 30
  7.6.3 άreaz aktivitesi analizi ……….……………………………………………………… 31
  7.6.4 Kazan suyu analizi …………………………………………………………………… 32
  7.6.5 έyot sayύsύ analizi ……………………………………………………………………... 33
  7.6.6 Mineral yaπ aranmasύ analizi ………………………………………………………... 34
  7.6.7 Hegzan analizi ………………………………………………………………………… 35
  8. FABRέKADA KULLANILAN BELLέ BAήLI CέHAZLAR ………………………… 36
  8.1 2100an Laboratuar Tipi Tόrbidimetre ……………………………………………….. 36
  8.2 Tintometre Renk Cihazύ ………………………………………………………………. 38
  9. HAM YAΠ άRETέM άNέTELERέNE GέRέή ………………………………………... 39
  9.1 Operasyon άnitesi ……………………………………………………………………… 39
  9.1.1 Operasyon όnitesindeki iώlemler …………………………………………………….. 40
  9.2 Presleme άnitesi ……………………………………………………………………….. 41
  9.2.1 Presleme όnitesindeki iώlemler ……………………………………………………… 42
  9.3 Ekstraksiyon άnitesi …………………………………………………………………… 43
  9.3.1 Ekstarksiyon όnitesindeki iώlemler ………………………………………………….. 44
  9.3.2 Ekstraktφrde kόtle denkliπi ………………………………………………………… 45
  9.3.3 Kόspe silolarύ hakkύnda bilgi ………………………………………………………... 46
  9.3.4 Ham yaπ όretimindeki % yaπ oranlarύ ……………………………………………... 47
  10. HAM YAΠIN RAFINASYONU ……………………………………………………... 48
  10.1 Nφtralizasyon (Asitlik Giderme) ……………………………………………………. 50
  10.1.1 Nφtralizasyon όnitesindeki iώlemler ………………………………………………. 50
  10.2 Aπartma ……………………………………………………………………………… 51
  10.2.1 Aπartma όnitesindeki iώlemler ……………………………………………………. 52
  10.3 Vinterizasyon ………………………………………………………………………… 52
  10.3.1 Vinterizasyon όnitesindeki iώlemler ………………………………………………. 53
  10.4 Deodorizasyon ……………………………………………………………………….. 54
  10.4.1 Deodorizasyon iώlemi ……………………………………………………………… 54
  11. DOLUM άNέTESέ ……………………………………………………………………. 55
  11.1 Teneke Kutu έmalatύ ………………………………………………………………… 55
  11.2 Pet ήiώe Yapύmύ ………………………………………………………………………. 55
  11.3 Dolum άnitesindeki έώlemler ……………………………………………………….. 56
  11.4 Yaπ Ambarύ Depolama Koώullarύ …………………………………………………... 56
  12. SABUN άNέTESέ ……………………………………………………………………... 57
  12.1.Sabun άnitesindeki έώlemler ……………………………………………………….. 57
  12.2 Sabun άretiminde Meydana Gelen Tepkime ve Φzellikleri ……………………… 58
  12.3 Gliserinin Karύώύmdan Ayrύlmasύ …………………………………………………... 58
  KAYNAKΗA ……………………………………………………………………………….. 59

  ήEKέLLER LέSTESέ


  ήekil 1- Organizasyon ήemasύ ……………………………………………………………... 6
  ήekil 2- Pres άnitesi Akύm ήemasύ ………………………………………………………… 41
  ήekil 3- Rafine Yaπ άretim Akύώ ήemasύ ………………………………………………….. 49
  ήekil 4- Kazan άnitesi Akύm ήemasύ ……………………………………………………… 59

  Ordu Yaπ Sanayi A.ή. 20.10.1957 yύlύnda kamu kurum ve kuruluώu olarak Sόmerbank Ordu Soya Sanayi mόessesesi adύyla kurularak Tόrk ekonomisinde yerini almύώtύr.Fabrika tamamύ ώirkete ait 101 dφnόm όzerine kurulmuώtur.
  1965 yύlύnda όretime baώlayan fabrika bφlgede yetiώen soya fasulyesini iώlemiώ ve soya kόspesi ve soya yaπύ όretmiώtir.Bφlgede yetiώen soya fasulyesinin ihtiyacύ karώύlayamamasύ όzerine ilave tesisler ile hem soya fasulyesi hem de ayηiηek yaπύ iώleyerek Tόrk ekonomisine hizmet etmeye devam etmiώtir

  :
       Dosya ήifresi : www.forumfood.net
   (ήifre alanύna linki yazύn. Link ώifredir!)
   Dosya Boyutu : 532.0 KB (Kilobyte)
   έndirme Sayύsύ : 252 Kez

  Konu Nuran AYDEMέR tarafύndan (08.10.2013 Saat 10:27 ) deπiώtirilmiώtir.
  yusufcukur bunu beπendi.

 2. #2
  kadir27 ηevrimdύώύ άyelik tarihi: 16.05.2015 Son online zamanύ: 16.05.2015

  Mesajlarύ
  1
  Konularύ
  0
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5
  indirdim ama aηύlmύyor nasύl yapabilirim


 3. #3
  sevgi φzηetin ηevrimdύώύ άyelik tarihi: 24.05.2015 Son online zamanύ: 24.05.2015

  Mesajlarύ
  1
  Konularύ
  0
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5
  Alύntύ kadir27 Nickli άyeden Alύntύ Mesajύ gφster
  indirdim ama aηύlmύyor nasύl yapabilirim
  evet ya baώlύklar cok gόzel indirdim fakat acύlmύyor. of sansύmύza da 2 yύl φnce konulmus bu bilgiler... !


Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. sόt staj raporu
  Sόt ve Sόt άrόnleri forum iηinde, yazan sahdarms
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 27.07.2012, 07:19
 2. Sόt ( Staj Raporu )
  Sόt ve Sόt άrόnleri forum iηinde, yazan turkoloji
  Yorum: 31
  Son Mesaj: 19.07.2012, 14:25
 3. Edirne Yaπ Sanayi Staj Raporu, Beer-Lambert Deney Raporu
  Ders Φdev ve Raporlarύ, Staj Raporlarύ forum iηinde, yazan p_ozn
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 02.03.2012, 23:36
 4. Eti staj raporu
  Ders Φdev ve Raporlarύ, Staj Raporlarύ forum iηinde, yazan ugur352
  Yorum: 20
  Son Mesaj: 11.03.2010, 15:25

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yόkleme Yetkiniz Yok
 • Mesajύnύzύ Deπiώtirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GάNDEMέ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET έSMέ έLE YOLA ΗIKMIή, BUGάN 150 000 έN άZERέNDE ZέYARETΗέ SAYISI έLE SEKTΦRE HέZMET ETMEKTEDέR.

TAKέP EDέN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed