İç tetkikler, işletmenin sahip olduğu yönetim sistemlerinin, uyması gerektiği yasal mevduatların, kanunların gerekliliklerinin yerine getirilmesini amaçlayarak kontrollerin yapılmasıdır.

İç tetkikler Yönetim Yöneticisi tarafından belirlenen sıklıklarda en az yılda bir kez olmak üzere planlanır.
Belirlenen tarihlerde, ilgili yönetim sistemlerinin Temel ve İç Tetkikçi Eğitimlerini almış, Tetkikçi vasfındaki kişilere görev paylaşımı yapılır.

Planlanan tarihler kapsam dahilindeki tüm proseslere önceden duyurulur.

Denetim yaparken en faydalı olan yöntem genellikle soru listesi üzerinden takip etmek olarak değerlendirilir.
Bunun yanı sıra Standart üzerinden, dokümantasyon yapısı üzerinden de denetim yapılabilir.

Tetkik edilecek bölüm sorumlusu, tetkik sırasında denetçilere kılavuzluk edecek kişiyi belirler.
Bulunan uygunsuzluklara şahitlik yapar ve ortaya çıkan/çıkacak olan iletişim problemini çözer/engeller.

Tetkik esnasında baş tetkikçi, bölümle ilgili bulguları not alır.
Tetkik bitiminde baş tetkikçi denetçilerle birlikte bulguları tartışır ve raporunu yazar.
Yazılan rapor Tetkik edilen proses sorumluları ile paylaşılır, İlgili Proses Sorumlusunun, Baş tetkikçinin ve tetkike katılan diğer tetkikçilerin imzaları alınır
uygunsuzluk yazılmışsa Düzenleyici Önleyici Faaliyet kaydı tutulur.
Takip Tetkiki gerekliliği gözden geçirilir ve karar verilir. Takip Tetkiki kararı alındı ise tarih ilgili proses sorumlusuna da bildirilir.