PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Mikrobiyoloji 1. Shigella
 2. mikrobiyoloji analizleri hk.
 3. A dan Z ye Temel Mikrobiyoloji Sözlüğü
 4. Mikrobiyolojide Biyoteknoloji
 5. Mikroorganizmaların Kontrolü
 6. MEMBRAN FİLTRASYON HAZIR KİT YÖNTEMİ İLE FEKAL KOLİFORM VE TOPLAM KOLİFORM ANALİZi
 7. Listeriya Monocytogenes
 8. General Microbiology Lab
 9. VİrÜsler
 10. Clostridium ve Türleri
 11. Genel Mikrobiyoloji Notları 3,4,5
 12. Genel Mikrobiyoloji Notları 1,2
 13. Mikrobiyoloji Ders Notları
 14. Genel Mikrobiyoloji
 15. Dökme Plaka Yöntemi ile Saf Kültür Eldesi
 16. Kültür Koruma
 17. Sterilizasyon Aletleri , Besiyerleri ve Kurallar
 18. Protozoonlar
 19. Besiyerleri ve Tipleri
 20. Mikrobiyolojik Gıda Analizleri
 21. Genel Mikrobiyoloji Analizleri
 22. Genel Mikrobiyoloji Ders Notları
 23. Ette Mikrobiyal Bozulmalar
 24. Mikrobiyal Büyüme Kinetiği
 25. Temel bakteri şekilleri
 26. Mikroorganizma Metabolizmasının Düzenlenmesi
 27. Saccharomyces Cerevisiae Slaytı
 28. Hücre Dışı Matriksler
 29. koliform grup bakteriler
 30. Escherichia coli ve Saccharomyces cerevisiae Suşlarının Elektromanyetik Alandaki.....
 31. Alglerden Alkol ve Polisakkarit Üretimi
 32. Bacillus cinsi bakterilerin genel özellikleri
 33. mikrobiyoloji ders notları
 34. Kültür Koleksiyonları Ve Endüstriyel Mikrobiyolojideki Önemi
 35. Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler
 36. zoonoz hastalıklar
 37. vejatatif çoğlma
 38. Enzimler ve Özellikleri
 39. boya solüsyonları
 40. hızlı mikrobiyal yöntemler
 41. Salmonella (İng.)
 42. Sterilizasyon
 43. Yersinia Enterocolitica
 44. Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Sunumu
 45. Saf Kültür Eldesi
 46. Gram Olumsuz Bakterilerin bazı grupları
 47. Kısa tanımlar
 48. Salmonella Hakkında ( video)
 49. Mikrobiyoloji Dilüsyon Serisi(video)
 50. Mikrobiyoloji: Aseptic Transfer
 51. Mikroorganizma Metabolizmasının Regülasyonu
 52. Gıda Mikrobiyolojisi
 53. funguslar
 54. Hücrelerde Büyümenin Ölçülmesi
 55. Protistler
 56. Gram (+) Bakterilerin Bazı Grupları
 57. Yersinia Aranması, Sayımı Ve Anlamı
 58. Gram Pozitif Aerop Sporlu Basiller
 59. Mikrobioloji’nin Gelişmesi ve Kısa Tarihi
 60. Mikrobiyolojinin Tarihçesi
 61. Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
 62. Ankara Mikrobiyoloji Derneği
 63. İnfluenza virüsü
 64. Biolojik risk etmenleri
 65. Metabolism of Bacteria
 66. mikototsinler (tübitak)
 67. MİKOTOKSİNLER: Toksik Etkileri, Degredasyonları, Oluşumlarının Önlenmesi ve Zararlı..
 68. Trişinelloz – Trichinellose
 69. Mikroorganizmaların Yapıları Ve İşlevleri
 70. biyosorpsiyon
 71. xylophilus ampelinus
 72. Bakterilerde Endospor
 73. enfeksiyonlara karşı savunma
 74. maycopplasmaenfeksiyonları
 75. veterinermikrobiyoloji
 76. Salmonella Enfeksiyonları
 77. Integrated analysis of metabolome profiles and gene expression in respiratory deficie
 78. Yarı Kesikli Fermantasyonda Besleme ve Havalandırma Profillerinin Optimizasyonu
 79. Mikrobiyolojik Kültür
 80. Toksisite Testleri
 81. nutrient pad sets (2)
 82. Nutrienth pad set (1)
 83. TMAB(AKS), Koliform,e.coli,Listeria,campylobacter analiz yöntemleri (resimli)
 84. Bakteri Genetiği
 85. Mikroorganizmalar Ve Biyokimyasal İşlevleri
 86. Mikotoksinler
 87. animasyonlu aseptik teknik
 88. Mikrobiyoloji atlası
 89. Genel Mikrobiyoloji (MEGEP)
 90. Acetobacter Spp.
 91. Yem Fabrikasında Etkin Salmonella Kontrolü
 92. Salmonella Kontrolüne Topluca Yaklaşım
 93. Clostridium perfringens
 94. Mikrobiyolojinin ABC’si
 95. Proteinlerin Kimyasal Yapısı
 96. indikatörmikroorganizmaları özellikleri
 97. fekal kontaminasyon indeksi
 98. Listeria Monocytogenes
 99. Mikroorganizma Analiz Yöntemleri
 100. Staphylococcus aureus
 101. PİLİ (Kirpik),Endospor (Spor) ,Stoplasmik membran yapısı:
 102. mikrobiyolojinin konusu ve bölümleri
 103. mikrobioloji ders notu
 104. S.aureus testleri anlatım (slayt)
 105. Bakterilerin İzolasyonu
 106. Gida teknolojİsİ genel mİkrobİyolojİ
 107. bakteri resimleri
 108. Mikrobiyolojiye giriş ve bakteriler
 109. Hücre Strüktürü
 110. mikrobiyoloji 1 notları
 111. çevre mikrobiyolojisi 2 ders notları
 112. Genel Bakteriyoloji (Ders Notları)
 113. Bakterilerin Yapı ve Fizyolojileri
 114. besiyerleri ppt
 115. Besiyerleri
 116. Immun sistem nasil çalişir
 117. mantarlar alemi
 118. Virusların Genel Özellikleri
 119. Stoplasmik membran yapısı
 120. KAPSÜL ve SLİME (Glikokaliks, Mukoz, Sıvaşıcı tabaka)
 121. Karbonhidratlarin sentezi özet
 122. Bakteriler
 123. Mikrobiyoloji dersi slaytlar
 124. Mikrobiyal gelişim slayt
 125. Norovirüsler
 126. Proteus spp.
 127. İndikatör Mikroorganizmalar
 128. Bakteriler
 129. Bazı küflerin resimli şekilleri
 130. Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Metabolitleri ve Etki sekilleri
 131. E. koli nin teşhis ve analizleri
 132. bakteriyel toksinler
 133. Membran filtrasyon sistemi ile analiz
 134. Biyopestisitler
 135. c. botilinum
 136. Mikrobiyolojik analiz yöntemleri-2
 137. Mikrobiyolojik analiz yöntemleri-1
 138. bazı patojenlerin özet çizelgesi
 139. Bakteriyofajlar
 140. SAlmonella
 141. Gram+ ve Gram- hücre duvarları arasındaki farklılıklar
 142. Mantarlar ve Küfler Hakkında Genel Bilgiler
 143. Kinetics of Yeast Growth
 144. Mikrobiyoloji Terimler Sözlüğü
 145. Gıdalardaki Küfler
 146. Mikrobiyal Gelişmenin İnhibisyonu
 147. Mikroorganizma genetiği ve varyasyonlar
 148. Genel Mikrobiyoloji
 149. bakterilerde üreme
 150. kullanılan araç ve gereçler
 151. mikrobiyoloji
 152. mikrobiyolojinin tarihçesi
 153. patojen bakteriler
 154. Etkili El Yıkama Ve Gıda Hijyeni
 155. genel mikrobiyoloji
 156. ekim metodu
 157. mikroskobik inceleme
 158. mikrobiyolojk numune hazırlama
 159. bakteriyosinlerle ilgili bir çok şey
 160. Besiyeri Hazırlama
 161. suda çok yüksek klor kons. yasayabilen m.o
 162. virüsler hakkında bilgi
 163. Bacteria and Viruses
 164. Microscopy
 165. Mikrobiyolojik Analizlerde Temel İlkeler
 166. Besin zehirlenmeleri
 167. Bacteria from Fish and Other Aquatic Animals
 168. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Notları
 169. Seyahat Ilişkili Lejyoner Hastalığı
 170. mikroorganizmalar aranıyor yardımınızı bekliyorum
 171. mikotoksinler ve tanı yöntemleri
 172. bakterilerde protein sentezi
 173. mayalar
 174. genel mikrobiyoloji(soru cevaplı kısa bilgiler)
 175. mikroorganizmaların yetiştirme şartları
 176. mikolojinin tarihçesi
 177. mikroskobun geliştirilmesi
 178. bakterilerin boyanmaları
 179. bakterilerde kapsül, salgı, kist ve spor oluşumu
 180. bakterilerde hücre duvarı
 181. Brucella
 182. Toplam bakteri, toplam canlı, aerobik petri sayımı kavramları..
 183. Bakteriyofaj
 184. Aeromonas
 185. clostridium perfringens
 186. clostiridium difficile
 187. bacillus anthracis hakkında
 188. Mikroalg
 189. mikroorganizma resimleri...
 190. niye biyoteknoloji
 191. biyogirişim fırsatları
 192. biyoteknolojinin değerlendirilmesi
 193. paratüberküloz
 194. streptekoklar
 195. staphylococcus
 196. genel mikrobiyoloji mikroorganzmalar üzerine
 197. reel biyotek sektörü
 198. biyolojik harp maddeleri
 199. Prokaryotlar, Protisler ve Funguslar
 200. UV Lambaları
 201. Modern biyoteknoloji , genetiği değiştirilmiş organizmalar
 202. Somatik Hücre Sayımı
 203. Quality Control of Microbiological Culture Media
 204. How to Determine if an Organism is Objectionable
 205. The Gram Stain (gram boyama)
 206. genel mikrobiyoloji
 207. E. Coli Infection
 208. Voges - Proskauer (VP) Testi
 209. Escherichia coli O157:H7
 210. gıda kaynaklı virüsler
 211. Hayvansal Ve Mikrobiyal Kaynaklı Doğal Antioksidanlar
 212. Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları
 213. Nukleik Asitlerin Biyolojik Fonksiyonları
 214. besiyerleri ve kullanım alanları
 215. Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler
 216. campylobacter
 217. Aspergillus
 218. Mikrobiyoloji ile İlgili Makaleler
 219. patulin makaleleri
 220. laktik asit bak. makaleleri
 221. asetik asit bak. makaleleri
 222. mik.fermantasyonla ilgili makaleler
 223. bazı bakterilerin mikrobiyal pathwayleri ile ilgili birkaç ing. makale
 224. Bakteri Çoğalmasını Gerçek Zamanlı Gösteriyor
 225. Kültür Koruma
 226. Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler
 227. Mikrobiyoloji
 228. Prokaryotik Hücre Yapısı
 229. merck kimya ve mikrobiyoloji
 230. Bakteriyoloji Labaratuvarında Çalışma Kuralları
 231. Mikrobiyolojik Analizlerde Temel İlkeler
 232. Küfler (Resimli)
 233. Bakteriler (ALIŞTIRMALI)
 234. Spor, Kapsül ve Flagella Boyama
 235. Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri
 236. Kısaca_Küfler ve mantarlar (fungi) nedirler?..
 237. BAKTERİLER
 238. ANTİBİYOTİK GRUPLARI ve BAKTERİLERE ETKİSİ