PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gıda MikrobiyolojisiSayfa : [1] 2

 1. İndikatör Mikroorganizmalar
 2. Koliform Bakteriler
 3. Salmonella enfeksiyonları
 4. Mutfak içi panoları için hijyen notları
 5. Gıda Mikrobiyolojisi-1 Ders Notları
 6. Donmuş Sebze çözülmesinde mikrobiyolojik sonuç nedir ?
 7. Besiyerleri ve Özellikleri
 8. Hhp induced inactivation kinetics of e. Coli o157:h7 and s. Aureus in carrot juice...
 9. Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Fonksiyonları Bakımından EPS Üretimi
 10. vidas cihazı ve akredite
 11. salmonella spp aranması
 12. Koloni Sayımı, Kültürel Sayım Yöntemleri
 13. yardımmm !!!!!süttozunda salmonella arama analizi
 14. Clostridium
 15. Filtrasyon
 16. Aeromonas hydrophila Mikroorganizmasının Genel Özellikleri
 17. Gıda Mikrobiyolojisi
 18. Membrane Filtration Guidelines
 19. Funguslar ve Mikotoksinler
 20. Ozonun Sebze ve Meyvelerde Dezenfektan Olarak Kullanımı
 21. Bakterilerin Neden Olduğu Mikrobiyal Zehirlenmeler
 22. Gıda Patojenlerinin Analizi (Yeni Yöntemler, Hızlı Teknikler)
 23. Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Maya, Küf, Laktik Asit Bakteri Sayımı ve Gr
 24. Koliform bakteriler yardım!...
 25. Besiyeri Geliştirme
 26. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama
 27. Kültür Elde Etme ve Koloni Sayım Tekniği
 28. mikrobiyolojik_kriterler
 29. gıda mikrobiyolojisi
 30. Su Numunesi Alma
 31. Laktik Asit, Maya ve Küf, Koliform Bakterileri Tespiti
 32. Brucella
 33. Gıda Mikrobiyolojisine Giriş, Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizma Kaynakları
 34. Prionlar
 35. Shigella Dizanteri
 36. Besiyeri Pozitif doğrulama Yardım!
 37. gida kaynakli hastaliklar
 38. Gıda Yoluyla Bulaşan Bakteriler
 39. E.coli O157:H7
 40. Clostridium botulinum
 41. Candida ile Sitrik Asit Üretimi
 42. Bacterial and Fungal Toxins
 43. Shigella
 44. Baharatların Antimikrobiyal Etkileri
 45. Kabuklu Yumurtada Patojen Riskleri Ve Muhafaza Yöntemleri
 46. E.Coli ve Yatık Slant
 47. Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi
 48. Listeria Monocytogenes Analizi
 49. E-coli sunum
 50. Mikotoksinlerin işinlanmasi (yardim)
 51. Zayıflama Çayları ve Metabolizmaya Etkileri
 52. Listeria Monocytogenes Analizi
 53. Gıda Kaynaklı Salmonella İnfeksiyonları ve Son Durum
 54. Geleneksel Gıdalarda Bulunan Bozulma Etkeni Mayalar
 55. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi
 56. Hazır besiyerleri
 57. Gıda Mikrobiyolojisi Staphylococcus aureus
 58. Mikroorganizmaların Gıda Maddelerinde Meydana Getirdiği Bozulmaların Kimyası
 59. Ankara Üniversitesi Gıda Müh. Gıda Mikrobiyoloji Ders Notları
 60. Gıda Mikrobiyolojisi uygulama notları Pdf !!!!!!!
 61. listeria
 62. biyofilmler: yüzeylerdeki mikrobiyal yaşam
 63. Saccharomyces Cerevisiae Afişi
 64. Microbiological Analysis Of Milk
 65. Mikroorganizmaların Üreme Hızları, Dönemleri Ve Üretilmeleri
 66. Bakteri İdentifikasyonunda Kullanılan Biyokimyasal Metotlar
 67. PCR Çeşitleri, Southern Blott Tekniği, Western Blott Tekniği
 68. Maya ve küfler
 69. kuru meyve-sebzelerde maya ve küf sayımı
 70. E. Coli O157:H7 Serotipinin Hızlı Yöntemlerle Analizi
 71. Gıdalarda Görülen Mikrobiyal Bozulmalar (sunum)
 72. Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Sayımı
 73. Salmonella Analizinde Kullanılan Hızlı Teknikler
 74. Shigella Bakterisi Sunum...
 75. Salmonella İzolasyonu ve Tanımlanması
 76. Bakteriyel Gıda İnfeksiyon ve İntoksikasyonları
 77. Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar
 78. merck mikrobiyoloji el kitabı
 79. Konservelerdeki mikrobiyolojik bozulmalar
 80. Fermente Gıdalarda Kullanılan Mayalar
 81. Probiyotik Bakteriler Ve Gelişimini Etkileyen Faktörler
 82. Campylobacter
 83. Clostridium Perfringens ppt
 84. Bakteriyofaj Ve Starter Kültürün Fajla İlişkisi
 85. Gıdalara Mikroorganizma Bulaşma Kaynakları
 86. Moleküler Biyolojik Yöntemler
 87. kullanlan besiyer nelerdir??
 88. Gıda Kaynaklı Küf İntoksikasyonları
 89. Claviceps purpurea
 90. Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi
 91. Fermente Gıdalar ve Bunların Üretiminde Kullanılan Mikroorganizmalar
 92. Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar
 93. Foodborne Infections (Tr + Eng)
 94. Gıda Biyolojisi Ders Notu
 95. gıda zehirlenmeleri
 96. hammadde kimyasa analizler
 97. Pseudomonas Türleri Hakkında Genel Bilgi
 98. Mikroorganizmalar ve sayım yöntemleri
 99. Vibrio cholerae
 100. Hijyen Eğitimi
 101. Dondurulmuş Gıdaların Mikrobiyolojisi
 102. Çizgi Plaka Yöntemi (Sürme Yöntemi) ve Slant Yöntemi ile Saf Kültür Elde Etme
 103. LAHANA SiYAH DAMAR ÇÜRÜKLÜĞÜ
 104. En Muhtemel Sayı Yöntemi deney raporu
 105. Lactobacillus Casei ve E.Coli’nin Tuz ve pH Toleranslarının Belirlenmesi
 106. Suyun Mikrobiyal Analizi
 107. Sütün Mikrobiyolojik Analizi
 108. Viral enfeksiyonlar
 109. Gıda Yoluyla Bulaşan Zoonlar
 110. risk yönetimi değerlendirmesi
 111. Mikroorganizmalardan Enzim Üretimi
 112. Tek Hücre Proteinleri
 113. Elazığ İlinde Tüketime Sunulan Et ve Bazı Et Ürünlerinde Listeria Türlerinin Araş.
 114. Manda Karkasları Ve Rektal Swablarında Escherichia Coli O157:H7 Varlığının Araştırılm
 115. Bacillus cereus aranması ve sayımı
 116. Gıdalardaki Biyojen Aminler Ve Önemi
 117. Biyoreaktörler ve Gıda Sanayinde Kullanımları
 118. Gıdalarda Biyojen Aminler Ve Önemi
 119. Gıdalarda MUG Yöntemi ile E. coli Aranmasında Farklı UV Lamba Kaynaklarının Kullanılm
 120. mikrobiyolojik metot
 121. Gıda Mikrobiyolojisi ders notları
 122. Sakarya Üniversitesi Gida Mikrobiyolojisi I Ders Notları
 123. Su Legionella Analizi
 124. Allycillobacillus
 125. super Gida Mikrobiyolojisi sunum Dersi 2-3
 126. super Gida Mikrobiyolojisi Sunum I.Bölüm
 127. Biyoteknoloji I Enzim Teknolojisi
 128. bakteri tutuklama
 129. Amino Asitlerin Yıkılımı
 130. Işınlamanın Microorganizmalar üzerine etkisi
 131. Gıdalardaki Mikrobiyolojik Tehlikeler
 132. Pul Biber, Antep Fıstığı Ve Yer Fıstığında Aflatoksin Problemi Ve Analiz Metotları
 133. pathogen table
 134. Spirulina
 135. vibriolar
 136. escherichia coli
 137. Gıda Mikrobiyolojisi Kitap
 138. Gıda Muhafaza Metotları
 139. Pestisid Toksikoloji
 140. Gram Pozitif ve Negatif Bakteriler
 141. Aseptik Dolum Tekniği
 142. general microbiology lecture
 143. koliform bakteri
 144. Ticari Sterilizasyon Hesabı
 145. Bazı Antibiklerin Yoğurt Bakterilerinin Asit Geliştirme Özellikleri Üzerine Etkileri
 146. Fermantasyon
 147. Fermantasyonda Mikroorganizmalar
 148. gıda mikrobiyolojisi uygulamaları
 149. Yağ teknolojisi labaratuar
 150. Pulsed Electric Field Tekniği İle Yağ Veriminin ve Kalitesinin Arttırılması
 151. Membrane Technology in Industrial Processes
 152. Citrobacter spp
 153. Campylobacter jejuni'nin gıda maddelerndki mevcudiyeti ve halk sağlığı açısındn önemi
 154. Gıda mikrobiyolojisi- fungus virus protozoa
 155. Bakterİler
 156. Balıklarda Bozulmayı Etkileyen Başlıca Faktörler
 157. mikotoksinleri toksisitesi
 158. Haloccocus
 159. Geotrichum
 160. Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonları
 161. Campylobacter jejuni’nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı
 162. Hububat ve Ürünlerinin Mikrobiyolojisi
 163. Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvar Güvenliği
 164. 17025 Kalite El Kitabı
 165. Gıda Kaynaklı Toksinlere Genel Bakış
 166. microoganism in food
 167. Mikrobiyal Bulaşma Kaynakları
 168. Meyve-Sebze Ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar Ve Muhafaza Yöntemleri
 169. Yumurta Ve Yumurta Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar, Patojen Mikroorganizmalar V
 170. Degisik pH Ve Sıcaklık Degerleri le Farklı Sodyum Polifosfat Ve NaCl
 171. Salmonella geniş içerik
 172. Gidalarin hazirlanmasinda kullanilan mİkroorganİzmalar ...
 173. İşletmelerde Kullanılan Bazı Dezenfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri
 174. Staphyloccoccus aureus ve Bacillus cereus izolasyonu
 175. E.coli, solmonella gibi bakteriler hakkında bilgi
 176. salmonella slayt ödev
 177. bakteriler powerpoint
 178. Probiyotikler
 179. gıda güvenliğiyle ilgili bilinmesi gerekenler(sunum)
 180. Probiyotik nedir?
 181. Mikroorganizmaların Gıdalarda Kullanım Alanları
 182. Gıda Alerjenleri (sunum)
 183. alternia
 184. Besiyerleri
 185. Gıda Mikrobiyolojisine Giriş, Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizma Kaynakları
 186. animasyon ette mikrobiyolojik analiz
 187. Gıda Mikrobiyolojisi, İndikatör Mikroorganizmalar
 188. Gıda Mikrobiyolojisi Konu Anlatımı PowerPoint
 189. bergley's manual
 190. gıda zehirlenmeleri
 191. MİKROORGANİZMA EKİM YÖNTEMLERİ ve SAYIMI
 192. Algal üretim
 193. mikro organizma egitimi
 194. Merck besiyer fotoları ve Merck analiz şemaları
 195. Staphyloccoccus aureus izolasyonu
 196. Koliform – fekal koliform grup bakterileri ve e.coli
 197. Bacillus cereus izolasyonu
 198. Aktif klor tayini ve klorlu bileşiklerin dezenfektan etkisinin saptanmasi
 199. gıda kökenli virüsler
 200. Gıdalarda mikroorganizma sayısının önemi
 201. Gida Mikrobiyoloji Lab.
 202. Yersinia İnfeksiyonları
 203. Gıda kaynaklı virüsler
 204. Replikasyon
 205. translasyon
 206. Transkripsiyon
 207. OptimizedPWpresentation
 208. Mikrobiyal Gelişime Etkili Olan faktörler-İngilizce
 209. Thermal Destruction of Microorganisms
 210. gıda alerjileri
 211. Bakterimetre
 212. yumurta mikrobiyolojisi (DERLEME)
 213. Gıda Mikrobiyolojisi-1
 214. Microbiology Handbook - Dairy Products (Leatherhead 2009)
 215. Gıda Kaynaklı İntoksikasyonlar
 216. bifidobakteriler
 217. yumurtalı gıdalardaki mikrobiyolojik bozulmalar
 218. Salmonella Analizi
 219. E.coli 0157:H7 aranması
 220. mikroorganizmaların özellikleri
 221. Toksinler sunum
 222. bacillus cereus gıda mikrobiyolojisinden
 223. Gıdaların Hazırlanmasında Kullanılan Mikroorganizmalar ve Kullanım Alanları
 224. iç-dış faktorler
 225. Characteristics of Predominant Microorganisms in Food
 226. tahıl urunlerı hakkında mıkrobiyolojik slayt
 227. Gıdalarda Staphylococcus aureus aranması
 228. Gıdalarda ışınlama teknolojisi indikatörleri
 229. Bazı Agarlar Hakkında Bilgi
 230. Mycotoxins in food
 231. CLOSTRİDİUM PERFİNGENS ve SALMONELLA
 232. Vibrio cholerae
 233. m.organizmalarla mücadele metodları sterilizasyon,dezenfeksiyon vs..
 234. S.Aureus
 235. Gıda Muhafazasında Yüksek Hidrostatik Basıncım M.organizmlar Üzerine Etkisi
 236. clostridium and botulism (ing)
 237. Enterokoklar (sunum)
 238. Deney raporu(portakal suyunda pastorizasyon öncesi ve sonrası bakteri sayımı )
 239. Laboratory Report Instructions (deney raporu yazımı)
 240. Gıda zehirlenmeleri (slayt)
 241. salmonella
 242. gıda mikrobiyolojisi
 243. gıdaların bozulma nedenleri
 244. Shigella
 245. aflatoksinlerin yapısı ve meydana gelişi
 246. parazitler ve gıda kaynaklı hastalıklar
 247. Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar
 248. Gıda İntoksikasyonları(sunu)
 249. Aktif Gıda Enfeksiyonları
 250. Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar