PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Analitik Kimya 1. Gravimetrik Analiz III-III
 2. Çözelti Hazırlama Yöntemleri
 3. Gravimetric Analysis
 4. Tampon Çözeltiler
 5. Gaz kromatografisi önemi ve ilaç analizlerine uygulanması
 6. Gravimetrik Analiz
 7. Çözeltilerin davranışı
 8. Peroksit Sayısı Tayini
 9. Kalitatif Analiz
 10. Analitik Kimya Özet Slaytlar
 11. PERMANGANOMETRi
 12. Analitik Kimya Lab Deneyleri Anyonlar
 13. Analitik Kimya Lab Deneyleri Katyonlar
 14. Volumetrik – Gravimetrik Analizler
 15. İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi
 16. Gravimetrik Analiz Yöntemleri
 17. Refraktometri
 18. Volumetrik Analiz (sunum)
 19. Çözelti Notlari
 20. Voltametrİk metotlarla dİtİyofosfonat anyonlarinin elektrokİmyasal davraniŞlarinin İn
 21. Metaller
 22. Asitler ve Bazlar
 23. Areometreler (Sunum)
 24. Quantitative work in HPLC - Steps in Method Validation
 25. Birim sistemleri
 26. Kromatografide Kullanılan Dedektörler
 27. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi
 28. Genel Kimya (Ders Notları)
 29. Ayırma Yöntemleri
 30. KompleksleŞme tİtrasyonlari
 31. Gaz Kromatografisi
 32. analitik kimya ders notu
 33. çözeltiler ve konsantrasyon sunum
 34. katyonlar
 35. Etilen Oksit
 36. Asetik Anhidrit
 37. asit baz toprak slayt
 38. Genel Kimya
 39. Analitik Kimya Uygulaması
 40. Kimyasal Denge
 41. Acids Bases and Salts
 42. Çözelti Hazırlama ve Standartlaştırma (sunum)
 43. Spektrofotometri
 44. Absorbsiyon
 45. Nükleotid Metabolizması
 46. Fermantasyon ve Çeşitleri
 47. İnfrared Absorbsiyon Spektroskopisi Sunumu
 48. Analitik Çözelti Hazırlama
 49. çözeltilerin ayarlanması
 50. Sodyum Hidroksit
 51. Örnek hazırlamada katı faz ekstraksiyonu metodu
 52. Kromatografi
 53. Hplc
 54. Spektrofotometri
 55. Kapiler elektroforez yöntemi ile gıdalarda analiz
 56. Asitler ve bazlar
 57. Suda Analizi Yapılan Parametreler hakkında genel bilgiler
 58. Analitik kimyanın temelleri
 59. Chemical Equilibrium
 60. Permanganate
 61. indikatörler
 62. asit ve bazlar
 63. amperometri
 64. flurorimetrik alüminyum tayini
 65. sıvılar
 66. Gaz Kromatografisi-sunum
 67. çözeltiler
 68. analitik kimya
 69. Kuvvetli Asit Kuvvetli Baz Titrasyonları
 70. Kimya Denklemleri
 71. Gravimetrik Klor Tayini
 72. Analitik Metod(oils and fats)
 73. Kimyasal Hijyen Planı (Ege Üniversitesi)
 74. Çözünürlük ve Kompleks İyon Dengeleri.
 75. İyon Değiştirici Reçineler
 76. alev deneyi
 77. Asitler ve Bazlar
 78. Analitik Kimya Temel Kavramlar
 79. sulu asit cözetileri hakkında slaytlar...
 80. Doğru pipet kullanımı
 81. Nitel (kalitatif) Analiz
 82. Volümetrik Analiz Yöntemleri
 83. Anyon ve Katyon Analizleri
 84. Asetilen
 85. İnfrared Spektroskopisi(IR)
 86. Asitler ve Bazlar
 87. Çözeltilerin Konsantrasyonları
 88. Tampon Çözelti Nedir?
 89. Sıcaklık Düştükçe, Gazların Çözünürlüğündeki Artışın Sebebi
 90. Özel Çözeltilerin Hazırlanması
 91. Çözelti Hazırlanması