PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Çevre Kimyası 1. pH kalibrasyonu ve insani tüketim sular hakkında yönetmelik
 2. Ağır Metaller (Kontaminasyon-İnsanlara Bulaşma Yolları)
 3. Hayatımızda Kimya-Temizlik Maddeleri
 4. Orsat Gazı Yapılan Analizler Ve Endüstride Kullanımı
 5. Kağıt Endüstrisinde Atık Su Arıtımı
 6. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 7. Biyogazın Oluşumu ve Biyogazı Saflaştirma Yöntemleri
 8. Küresel İklim Değişikliği Ve Enerji Kıskacında Tarım Ve Gıda Sektörü
 9. Sülfürik Asit Çözeltisinde Liç Kinetiği
 10. yüzey aktif madde tayini
 11. İleri çevre kimyası sunumu
 12. Kİmya mÜhendİslİĞİ
 13. Gıda Sanayii Atıklarının Biyoteknolojik Yöntemlerle Degerlendirilmesi
 14. water chemistry
 15. Su Kirliliği
 16. Su ve Atık Su Arıtma Sistemleri
 17. Çevre Kimyası
 18. poşet kullanımı
 19. Atık Sular ve Özellikleri
 20. Biyodizel
 21. Fenol Tayini
 22. notralizasyon
 23. çevre kimyası 1 ensrumental analizler
 24. çevre kimyası 1 çalışma soruları
 25. Hava Kirliliği
 26. Removal of Endocrine
 27. Endocrine Disrupting Substances in the Environment
 28. Biological Effects of Environmental Pollution in marine coastal
 29. Arıtılmış atık suların yeniden kullanılması
 30. Kimyasal Olarak Su bileşeni
 31. suyun özellikleri
 32. su temini
 33. sülfat tayini
 34. Arıtma Tesislerinin Tasarımı Ve Işletilmesi
 35. Çevre Kimyası ile ilgili güzel bir powerpoint sunusu
 36. hayvan çiftliklerinde kompost üretimi
 37. kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar
 38. kanalizasyonlarda hidrojen sülfür gazı oluşumu ve sağlık üzerine etkileri
 39. fakültative havuzlarda evsel atık su arıtımı
 40. deri sanayinde kromun geri kazanılması ve üretimde tekrar kullanılması
 41. civa kirliliğinin çevre ve sağlık üzerine etkileri
 42. şehiriçi bölgelerde hava kirliliğinin belirlenmesi
 43. plastikler ve geri kazanılması
 44. kullanılmış çeliğin geri kazanılması
 45. kullanılmış aliminyum malzemelerinin geri kazanılması
 46. Dünyamızın Esrarengiz İşçileri
 47. Su Kirlenmesi
 48. Kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar
 49. geri dönüşüm
 50. Kimyasallar ve Çevre