PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mevzuat, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, TGK vs. 1. Codex Alimentarius
 2. Sıfır Atık Yönetmeliği
 3. Gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu meslek mensupları
 4. Iyi tarim uygulamalari hakkinda yönetmelik (gap)
 5. Gıdalardan Numune Alma
 6. Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenme Kılavuzu
 7. TGK BESLENME SAĞLIK, ETİKETLEME YÖNETM. DEĞİŞTİ.. 26 Ocak 2017 PERŞEMBE
 8. Besin Sağlığını Koruma üzerine Yönetmelik Modeli
 9. Tedarikçi Kalite Beklentileri
 10. Tedarikçi ve Harici Üretici HACCP Kılavuzu
 11. Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi
 12. Tanker Temizleme Belgesi
 13. kakao ve çikolatalı ürünler tebliği
 14. Türk Gıda Kodeksi, Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
 15. Sitrik asit
 16. baharatlarda fiziksel ve kimyasal ve mikrobıyolojik özellikleri
 17. karışık salçaya izin çıktı
 18. Kosgeb iş plani değerlendirme rehberi
 19. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği (Sunum)
 20. Salça Tebliği
 21. Azerbaycan Respublikası Sehiyye Nazirliyi
 22. 2015 gıda maddelerinde etiket tebliği
 23. haşere kontrol dokumantasyonu hakkında bilgi
 24. Organik tarımın esasları ve uygulaması hakkında yönetmelik
 25. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenli
 26. Lejyoner hastaliĞi kontrol usul ve esaslari hakkinda yÖnetmelİk
 27. alo 174
 28. IPARD 2 Programı
 29. 5996 sayili kanununda deĞİŞİklİk yapilmasina daİr kanun
 30. Gıda Kontrol Lab.
 31. Gıda Mevzuatı
 32. Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları
 33. BİRA Gıda Mevzuatı
 34. Turizm ve otelcilik Yönetmeliği
 35. üretim prosedürü
 36. Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
 37. Ürün Doğrulama ve Takip Sistemine (ÜDTS) geçiş
 38. Türk gıda korteksi distile alkollü içkiler tebliği
 39. Zorunlu hijyen eğitimi yönetmeliği
 40. Kalite Güvencesi ve Standartları
 41. HPLC Kafein Tayini Metodu
 42. Türk gida kodeksi
 43. Gida İŞletmelerİnİn kayit ve onay İŞlemlerİne daİr yÖnetmelİk
 44. Bİtkİsel gida ve yem İle gida İle temas eden maddeler
 45. Gida Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
 46. tüm yönetmeliklerin özet hali
 47. İŞyerlerİnde acİl durumlar hakkinda yÖnetmelİk taslaĞi
 48. okul kantinleri özel hijyen kuralları yönetmeliği (5 Şubat 2013)
 49. İŞ saĞliĞi ve gÜvenlİĞİ rİsk deĞerlendİrmesİ yÖnetmelİĞİ (29.12.2012)
 50. İŞ gÜvenlİĞİ uzmanlarinin gÖrev, yetkİ,sorumluluk ve eĞİtİmlerİ hakkinda yÖnetmelİk
 51. iş sağlığı ve güvenliği kanunu 6331
 52. TÜRK GIDA KODEKSi BİTKİ İLE ANILAN YAĞLAR TEBLİĞİ
 53. Gida maddelerİnİn etİketlenmesİnde dİkkat edİlecek hususlar
 54. Rusya mrl lİstesİ
 55. Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği
 56. TSE 5808 ve 7846 hk. yardım
 57. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 58. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
 59. Fermente Süt Ürünleri Tebliği
 60. Yemlerİn pİyasaya arzi ve kullanimi hakkinda yÖnetmelİk
 61. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
 62. Tarima dayali ekonomik yatirimlarin desteklenmesi hakkinda tebliğ
 63. yem hijyen yönetmeligi
 64. TGK - Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği
 65. etiket kontrolu
 66. Gıda Üretiminde İmalat Alanı Dizaynı
 67. Mevzuat Takip Listesi
 68. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler
 69. balık yağı tebliği - yardım
 70. toprak kirliliği
 71. Gıda maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden etiketleme kuralları tebliği
 72. Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği
 73. TGK Renklendiriciler ve Tadlandırıcılar Dışındaki Gıda Maddeleri Tebliği
 74. Gida kontrol laboratuvarlarinin kuruluŞ, gÖrev, yetkİ ve sorumluluklari İle ÇaliŞma
 75. 2012 Düşük Faizli Kredi Uygulama Tebliği Yayınlandı
 76. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 77. Hızlı dondurulmuş gıdalar tebliği
 78. Gida hİjyenİ yÖnetmelİĞİ
 79. MRL listesi
 80. rusya mrl limitleri
 81. Yeni Aroma Yönetmeliği
 82. Yeni Pestisit Yönetmeliği
 83. Yeni Etiketleme Yönetmeliği
 84. Yeni Türk Gıda Kodeksi
 85. Resmi Gazete - Yönetmeliklerdeki Değişiklikler (17.12.2011)
 86. kimyasal maddeler yönetmelik
 87. 5596 ile ilintili beklenen yönetmelikler yayınlandı
 88. Gıdalarda numune alma kuralları
 89. Organik Tarım Kanunu
 90. mikrobiyoloji kriterleri tebli
 91. Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
 92. çevre hukuku
 93. mevzuat dersi1
 94. mevzuat dersi
 95. GIDA SİCİLİ ve KAYIT BELGESİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
 96. A.O.Ç. Süt ürünleri üretimi
 97. FDA-Etiketleme Tebliği (İng.)
 98. Siyah Çay Tebliği
 99. Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 100. Kanada Etiketleme Tebliği
 101. Mikrobiyolojik Kriter Tebliği
 102. TÜrk ve ab mevzuatinin karŞilaŞtirilmasi
 103. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE
 104. Bitkisel Gıda ve Yemin İthalat Kontrollerine Dair Yönetmelik Taslağı
 105. atık su arıtma-teşvik
 106. Avrupa Birliği Parlementosu ve Konseyi Gıda Güvenliği Tüzükleri (İngilizce)
 107. Kanatli et teblİĞİ
 108. kanatlı kesimhane mevzuatı
 109. Gıda Mevzuatı'da Bilir Kişi
 110. Etiket Tebliği Değişikliği-Mart 2011
 111. Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz Metodları Tebliği
 112. Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği
 113. ÇİĞ sÜt ve isil İŞlem gÖrmÜŞ İÇme sÜtlerİ teblİĞİ
 114. Et ve et ÜrÜnlerİ
 115. buğday unu tebliği
 116. Hayvansal Gıda Resmi Kontroller Yönetmeliği Taslağı
 117. FASIL 12- Gıda Güvenilirliği,
 118. AraŞtirma ve gelİŞtİrme projelerİnİn desteklenmesİ
 119. Gida sektÖrÜnde yabanci madde sorununa yenİ ÇÖzÜm Önerİsİ : Metal gİbİ
 120. Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
 121. Reçellerde sorbat ve benzoat yasağı ile alternatifi
 122. Yeni gida kanunu 5996
 123. MEVZUAT KITABI - Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrol
 124. Organİk tarimin esaslari ve uygulanmasina İlİŞkİn yÖnetmelİk
 125. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
 126. Bal teblİĞİ
 127. Alkollü İçkilerde Hacmen Alkol Miktarının Etikette Bildirilmesi Hakkında Tebliğ
 128. Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve
 129. Mercimek Tebliği
 130. Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Ha
 131. Makarna Tebliği
 132. BuĞday unu teblİĞİ
 133. Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği
 134. Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği
 135. Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği
 136. Şeker teblİĞİ
 137. İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği
 138. Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği
 139. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
 140. 5179 Sayılı Kanuna Aykırılık
 141. TGK Gıda etiketleme mevzuatı
 142. Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
 143. et ürünleri tebliği
 144. Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik UYGULAMALARI
 145. Ohsas guvenlİk mevzuati
 146. Y-AlkolluickiTesisleri-Sartlar Kurulmasi-isletilmesi Denetle
 147. AB Süt Sistemi
 148. şekerpare
 149. Türk Gıda Kodeksi irmik tebliği
 150. Bitki adi ile anilan yemeklik yağlar tebliği
 151. 4857 sayılı iş kanunu
 152. Türk gida kodeksi ürün tebliği olan gidalara izin almak için gerekli evraklar
 153. Lokum tebliği
 154. Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme Ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği
 155. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 156. Sosyal sorumluk 8000 (social accountability 8000) standardi özet
 157. Devlet Yardımları
 158. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
 159. gıda mevzuatı
 160. gıda üretim satıs yerleri yönetmelıgı
 161. Türk ve AB Gıda Mevzuatının karşılaştırılması
 162. Yeni yayımlanan tebliğler..
 163. Görüşe açılan tebliğler...
 164. Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
 165. çikolata ve çikolata ürünleri tebliği