PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mevzuat, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, TGK vs. 1. Sıfır Atık Yönetmeliği
 2. Gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu meslek mensupları
 3. Iyi tarim uygulamalari hakkinda yönetmelik (gap)
 4. Gıdalardan Numune Alma
 5. Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenme Kılavuzu
 6. TGK BESLENME SAĞLIK, ETİKETLEME YÖNETM. DEĞİŞTİ.. 26 Ocak 2017 PERŞEMBE
 7. Besin Sağlığını Koruma üzerine Yönetmelik Modeli
 8. Tedarikçi Kalite Beklentileri
 9. Tedarikçi ve Harici Üretici HACCP Kılavuzu
 10. Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi
 11. Tanker Temizleme Belgesi
 12. kakao ve çikolatalı ürünler tebliği
 13. Türk Gıda Kodeksi, Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
 14. Sitrik asit
 15. baharatlarda fiziksel ve kimyasal ve mikrobıyolojik özellikleri
 16. karışık salçaya izin çıktı
 17. Kosgeb iş plani değerlendirme rehberi
 18. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği (Sunum)
 19. Salça Tebliği
 20. Azerbaycan Respublikası Sehiyye Nazirliyi
 21. 2015 gıda maddelerinde etiket tebliği
 22. haşere kontrol dokumantasyonu hakkında bilgi
 23. Organik tarımın esasları ve uygulaması hakkında yönetmelik
 24. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenli
 25. Lejyoner hastaliĞi kontrol usul ve esaslari hakkinda yÖnetmelİk
 26. alo 174
 27. IPARD 2 Programı
 28. 5996 sayili kanununda deĞİŞİklİk yapilmasina daİr kanun
 29. Gıda Kontrol Lab.
 30. Gıda Mevzuatı
 31. Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları
 32. BİRA Gıda Mevzuatı
 33. Turizm ve otelcilik Yönetmeliği
 34. üretim prosedürü
 35. Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
 36. Ürün Doğrulama ve Takip Sistemine (ÜDTS) geçiş
 37. Türk gıda korteksi distile alkollü içkiler tebliği
 38. Zorunlu hijyen eğitimi yönetmeliği
 39. Kalite Güvencesi ve Standartları
 40. HPLC Kafein Tayini Metodu
 41. Türk gida kodeksi
 42. Gida İŞletmelerİnİn kayit ve onay İŞlemlerİne daİr yÖnetmelİk
 43. Bİtkİsel gida ve yem İle gida İle temas eden maddeler
 44. Gida Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
 45. tüm yönetmeliklerin özet hali
 46. İŞyerlerİnde acİl durumlar hakkinda yÖnetmelİk taslaĞi
 47. okul kantinleri özel hijyen kuralları yönetmeliği (5 Şubat 2013)
 48. İŞ saĞliĞi ve gÜvenlİĞİ rİsk deĞerlendİrmesİ yÖnetmelİĞİ (29.12.2012)
 49. İŞ gÜvenlİĞİ uzmanlarinin gÖrev, yetkİ,sorumluluk ve eĞİtİmlerİ hakkinda yÖnetmelİk
 50. iş sağlığı ve güvenliği kanunu 6331
 51. TÜRK GIDA KODEKSi BİTKİ İLE ANILAN YAĞLAR TEBLİĞİ
 52. Gida maddelerİnİn etİketlenmesİnde dİkkat edİlecek hususlar
 53. Rusya mrl lİstesİ
 54. Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği
 55. TSE 5808 ve 7846 hk. yardım
 56. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 57. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
 58. Fermente Süt Ürünleri Tebliği
 59. Yemlerİn pİyasaya arzi ve kullanimi hakkinda yÖnetmelİk
 60. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
 61. Tarima dayali ekonomik yatirimlarin desteklenmesi hakkinda tebliğ
 62. yem hijyen yönetmeligi
 63. TGK - Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği
 64. etiket kontrolu
 65. Gıda Üretiminde İmalat Alanı Dizaynı
 66. Mevzuat Takip Listesi
 67. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler
 68. balık yağı tebliği - yardım
 69. toprak kirliliği
 70. Gıda maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden etiketleme kuralları tebliği
 71. Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği
 72. TGK Renklendiriciler ve Tadlandırıcılar Dışındaki Gıda Maddeleri Tebliği
 73. Gida kontrol laboratuvarlarinin kuruluŞ, gÖrev, yetkİ ve sorumluluklari İle ÇaliŞma
 74. 2012 Düşük Faizli Kredi Uygulama Tebliği Yayınlandı
 75. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 76. Hızlı dondurulmuş gıdalar tebliği
 77. Gida hİjyenİ yÖnetmelİĞİ
 78. MRL listesi
 79. rusya mrl limitleri
 80. Yeni Aroma Yönetmeliği
 81. Yeni Pestisit Yönetmeliği
 82. Yeni Etiketleme Yönetmeliği
 83. Yeni Türk Gıda Kodeksi
 84. Resmi Gazete - Yönetmeliklerdeki Değişiklikler (17.12.2011)
 85. kimyasal maddeler yönetmelik
 86. 5596 ile ilintili beklenen yönetmelikler yayınlandı
 87. Gıdalarda numune alma kuralları
 88. Organik Tarım Kanunu
 89. mikrobiyoloji kriterleri tebli
 90. Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
 91. çevre hukuku
 92. mevzuat dersi1
 93. mevzuat dersi
 94. GIDA SİCİLİ ve KAYIT BELGESİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
 95. A.O.Ç. Süt ürünleri üretimi
 96. FDA-Etiketleme Tebliği (İng.)
 97. Siyah Çay Tebliği
 98. Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 99. Kanada Etiketleme Tebliği
 100. Mikrobiyolojik Kriter Tebliği
 101. TÜrk ve ab mevzuatinin karŞilaŞtirilmasi
 102. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE
 103. Bitkisel Gıda ve Yemin İthalat Kontrollerine Dair Yönetmelik Taslağı
 104. atık su arıtma-teşvik
 105. Avrupa Birliği Parlementosu ve Konseyi Gıda Güvenliği Tüzükleri (İngilizce)
 106. Kanatli et teblİĞİ
 107. kanatlı kesimhane mevzuatı
 108. Gıda Mevzuatı'da Bilir Kişi
 109. Etiket Tebliği Değişikliği-Mart 2011
 110. Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz Metodları Tebliği
 111. Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği
 112. ÇİĞ sÜt ve isil İŞlem gÖrmÜŞ İÇme sÜtlerİ teblİĞİ
 113. Et ve et ÜrÜnlerİ
 114. buğday unu tebliği
 115. Hayvansal Gıda Resmi Kontroller Yönetmeliği Taslağı
 116. FASIL 12- Gıda Güvenilirliği,
 117. AraŞtirma ve gelİŞtİrme projelerİnİn desteklenmesİ
 118. Gida sektÖrÜnde yabanci madde sorununa yenİ ÇÖzÜm Önerİsİ : Metal gİbİ
 119. Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
 120. Reçellerde sorbat ve benzoat yasağı ile alternatifi
 121. Yeni gida kanunu 5996
 122. MEVZUAT KITABI - Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrol
 123. Organİk tarimin esaslari ve uygulanmasina İlİŞkİn yÖnetmelİk
 124. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
 125. Bal teblİĞİ
 126. Alkollü İçkilerde Hacmen Alkol Miktarının Etikette Bildirilmesi Hakkında Tebliğ
 127. Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve
 128. Mercimek Tebliği
 129. Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Ha
 130. Makarna Tebliği
 131. BuĞday unu teblİĞİ
 132. Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği
 133. Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği
 134. Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği
 135. Şeker teblİĞİ
 136. İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği
 137. Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği
 138. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
 139. 5179 Sayılı Kanuna Aykırılık
 140. TGK Gıda etiketleme mevzuatı
 141. Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
 142. et ürünleri tebliği
 143. Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik UYGULAMALARI
 144. Ohsas guvenlİk mevzuati
 145. Y-AlkolluickiTesisleri-Sartlar Kurulmasi-isletilmesi Denetle
 146. AB Süt Sistemi
 147. şekerpare
 148. Türk Gıda Kodeksi irmik tebliği
 149. Bitki adi ile anilan yemeklik yağlar tebliği
 150. 4857 sayılı iş kanunu
 151. Türk gida kodeksi ürün tebliği olan gidalara izin almak için gerekli evraklar
 152. Lokum tebliği
 153. Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme Ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği
 154. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 155. Sosyal sorumluk 8000 (social accountability 8000) standardi özet
 156. Devlet Yardımları
 157. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
 158. gıda mevzuatı
 159. gıda üretim satıs yerleri yönetmelıgı
 160. Türk ve AB Gıda Mevzuatının karşılaştırılması
 161. Yeni yayımlanan tebliğler..
 162. Görüşe açılan tebliğler...
 163. Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
 164. çikolata ve çikolata ürünleri tebliği