PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kalite Kontrol ve Depolama 1. Depo Sıcaklık Takip formu
 2. dökümanların ve kayıtların kontrolü prosedürü
 3. Thermal Properties Of Foods
 4. Gıda İşlenmesinde Besinsel Kayıplar
 5. Kalite ve Gıda Yönetim Sistemleri İç Tetkik Soru Listeleri
 6. Helal Gıda İle İlgili Bilimsel Çalışma
 7. Otelcilik Görev Tanımları
 8. Gıdaların Muhafazası
 9. Isıl İşlem Kriterleri
 10. Mal Kabul Kontrolleri
 11. Ambalajı Açılmış Hammadde Ve Ürün Raf Ömrü Listesi
 12. Alerjen Uyarı Yazıları Ing-Turk
 13. Kimyasal Depolama Rehberi
 14. Gıdalarda Kalite Kontrol
 15. Kiwi Depolama Hakkında Güzel Bir Makale
 16. Depolama – Muhafaza Konuları
 17. Soğutmanın Tanımı Ve Tarihi Gelişimi
 18. depolama kuralları
 19. gıda üretim alanı depolama kuralları
 20. Tarımsal ürünlerin üretim ve ihracatında bir zorunluluk
 21. Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi
 22. Kalİte gÜvence ve standartlar
 23. Bozulabilir Gıdaların Depolama Koşulları
 24. gıdaların tekstürel özellikleri
 25. Gıdaların Duyusal Özellikleri
 26. Gıda Kalite Sağlama
 27. Soğukta Muhafaza
 28. ıso 9001
 29. Gıdaları dondurarak kurutup saklama
 30. Sakarya Üniversitesi Gıda Kalite Kontrol ve Mevzuatı Ders Notlar
 31. Hammadde Kabulü
 32. Ürün Depo Takibi
 33. Depolanmış Ürün Zararlıları (İng.)
 34. küçük ve orta ölçekli işletmelerde tutundurma faaliyetleri
 35. Gıda Saklama Eğitimi
 36. Kalibrasyon Takip Formu
 37. Ölçme , Kontrol, Markalama vs.
 38. Gıda Satış Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi
 39. Fırıncılık Ve Pastane Mamulleri Üretimi İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi
 40. Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi
 41. Kontrollü Atmosferde Depolama
 42. Kalite Kontrol Laboratuvari
 43. Tohumda Kalite Kontrol Kriterleri
 44. Kalİte kontrol ne anlama gelİr?
 45. Kalite ile ilgili Çeşitli Dokümanlar
 46. Depolama Tedbirleri
 47. İşletmeye Gelen Sütün Tankerden Depoya Taşınması Prosesi
 48. Ts-en-iso 22000
 49. yalın üretim teknikleri
 50. poke yoke
 51. Gıdaların soğutularak saklanması
 52. Gıda kalitesi ve gıda mevzuatının karşılaştırılması
 53. Gıda Güvenliği,MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
 54. Karma yem sanayinde izlenebilirlik sistemleri
 55. çözelti olarak asitlerin kullanılması
 56. ohsas 18001
 57. BRC Global Standardı (British Retail Consortium)
 58. Kalite yönetim sistemleri
 59. Gıda Zincirinde KYS ler
 60. Depolama Talimatı
 61. Yaş Pasta'nın soğukta saklanması
 62. Meyve ve Sebzelerin Soğukta Depolanmaları
 63. Catering sektöründe kullanılabilecek stok programı
 64. kalite kontrolü
 65. Gıda Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar
 66. Türkiyede Gıda Güvenliği Denetimi
 67. HACCP sağlıklı yiyecek üretimi
 68. Fsa Food Safety
 69. mikrobiyal safety
 70. soğuk oda nem
 71. insan ve kalite
 72. Kalite Kontrol-Kusur
 73. Yemek Sevk Talimatı
 74. gıda güvenlik ve yönetim sistemleri
 75. örnek yönetimin gözden geçirilmesi prosedürü
 76. örnek üretim planlama prosedürü ve sorumluluklar
 77. uygun olmayan ürünün kontrolü örnek prosedür
 78. yemek sanayinde örnek hammadde kabul kriterleri
 79. sosis kalite kriterleri ve uygunluk takip formu
 80. salam kalite kriterleri ve uygunluk takip formu
 81. Sucuk kalite kriterleri ve uygunluk takip formu
 82. fabrika fizibilitesinde kalite kontrol
 83. Kalite ve Kalite Kontrol
 84. gıda maddesi kabul kriterleri
 85. hammadde şartnameleri
 86. Gıdaların Depolanması ve Depo Giriş Talimatı
 87. kimyasal depolama
 88. soğukta muhafaza
 89. Kalite Sözlüğü
 90. Soğuk Hava Depoları
 91. Gıda denetim sistemleri
 92. Food Stability Quality
 93. Kalite kavramı
 94. Depo Zararlılarının Kontrolü için Bazı Yöntemler
 95. Depolama - Kivi Depolama Şartları
 96. Kağıt Fabrikalarında Mikrobiyolojik Kontrol
 97. depolama
 98. Atmosfer Kontrollü Sebze Muhafazası
 99. Meyve ve Sebzelerin Muhafazası
 100. MAL KABUL TALİMATI
 101. catering sisteminde güvenli gıda üretimi
 102. soğutucu akışkanlar
 103. Kalite Güvence ve Standartları
 104. Depolama
 105. Gıda Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığı