PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Işçi sağliği ve iş güvenliği açisindan işçi-işverenin görev ve sorumluluklariugrasyildiz
16-02-2010, 09:49
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ............................................. .................................................. .....3
B İ R İNCİ B Ö L Ü M
İŞÇİ SAĞLIĞININ KORUNMASI
VE
İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AÇISINDAN
İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. GİRİŞ .................................................. ................................................7
2. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVERENİN
GÖREVLERİ......................................... ..............................................9
A. Mevzuat hükümlerini uygulama ve iş güvenliği tedbirlerini alma
görevi .................................................. ...........................................9
B. İşçileri eğitme görevi............................................ .........................11
C. İşverenin denetim görevi .................................................. ............12
D. İşçileri alınacak güvenlik önlemlerine uymaya zorlama görevi ....13
3. İŞVERENİN ÖNLEM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ
DAYANAĞI.......................................... .............................................14
A. Özel hukuka dayanan önlem alma yükümlülüğü..........................14
a. İşletme tehlikelerine karşı işçiyi koruma yükümlülüğü ..............14
b. Uygun koşullarda çalışma yeri sağlama yükümlülüğü ..............15
c. Sağlığa uygun yatacak yer sağlama yükümlülüğü....................15
B. Kamu hukukuna dayanan önlem alma yükümlülüğü....................15
a. Anayasa hükümleri......................................... ...........................15
b. İş Kanunu'nda yer alan hükümler.......................................... ....16
c. Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan hükümler .....................20
d. Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nda yer alan hükümler....................21
4. SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ SORUMLULUKLAR..............22
5. İŞÇİLERİN SORUMLULUĞU....................................... ....................23
6
6. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE İLGİLİ OLARAK
İŞVERENLERİN SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...........................................25
A. Müdahale yükümlülüğü .................................................. ..............25
B. İş kazasını bildirme yükümlülüğü .................................................2 7
İ K İNCİ BÖLÜM
İŞ KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKİ
VE
CEZAİ SORUMLULUKLAR
1. GİRİŞ .................................................. ..............................................29
2. İŞ KAZASINDA KUSUR............................................. ......................36
3. ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SORUMLULUK (TAZMİNAT
SORUMLULUĞU) .................................................. ..........................39
A. Maddi tazminat davası .................................................. ...............42
a. İşgöremezlik tazminatı 42
b. Destekten yoksun kalma tazminatı ...........................................43
B. Manevi tazminat davası............................................ ....................44
C. İşverenin hukuki sorumluluğunun sınırı .......................................45
4. CEZA HUKUKU ALANINDAKİ SORUMLULUK .............................46
A. İş teftişi sonucunda cezai sorumluluğun ortaya çıkması..............47
B. İş kazası-meslek hastalığı sonucunda cezai sorumluluğun ortaya
çıkması .................................................. ......................................49
5. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLARA
İLİŞKİN OLARAK 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ
PARA CEZALARI.......................................... ...................................51
6. FAYDALANILAN KAYNAKLAR......................................... .............56