PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2012 Unvan Değişikliği Sınavı - Tekniker (Gıda Teknolojisi) Ders Notuaydo87
22-07-2012, 17:09
http://www.forumfood.net/images/konu/hakk.jpg
http://www.forumfood.net/images/konu/adi.jpg| : 2012 Unvan Değişikliği Sınavı - Tekniker (Gıda Teknolojisi) Ders Notu
http://www.forumfood.net/images/konu/turu.jpg| : Pdf
http://www.forumfood.net/images/konu/kaynak.jpg| : .......

http://www.forumfood.net/images/konu/ozet.jpg

1. BÖLÜM
• BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
• BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
• MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Görevler
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi; bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

Bakanlık Teşkilatı
Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.
b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
.
.
.
2. BÖLÜM
• BESLENME İLKELERİ
• BESLENME YETERSİZLİĞİ VE PROTEİN ENERJİ MALNUTRİSYONU
• OBESİTE

http://www.forumfood.net/images/konu/yontem.jpg| : |http://www.forumfood.net/images/konu/kredi.gif (http://www.forumfood.net/showthread.php?t=19766)http://www.forumfood.net/images/konu/ucret.gif (http://www.forumfood.net/payments.php)