PDA

Orijinalini gφrmek iηin tύklayύnύz : Homojenizasyon Deneyi Raporuselcuksen2x
27-10-2014, 18:51
http://www.forumfood.net/images/konu/hakk.jpg
http://www.forumfood.net/images/konu/adi.jpg| : Homozenizasyon Deneyi Raporu
http://www.forumfood.net/images/konu/turu.jpg| : Word
http://www.forumfood.net/images/konu/kaynak.jpg| : .......

http://www.forumfood.net/images/konu/ozet.jpg

HOMOJENέZASYON DENEYέ RAPORU


1.Giriώ ……………………………………………………………….3
2.Literatόr Taramasύ………………………………………………….32.1. Homojenizasyon nedir?............................................ ..............3
2.2. Homojenizatφr………………………………………………4
2.3. Homojenizasyon yφntemleri………………………………...4

2.3.1. Tam homojenizasyon…………………………………4
2.3.2. Kύsmi homojenizasyon……………………………….5
2.3.3. έki aώamalύ homojenizasyon…………………………..5

2.4.Homojenizasyon iώlemi ile sόtte meydana gelen deπiώmeler..5

2.4.1. Yaπ globόllerinde……………………………………..5
2.4.2. Kazein miselleri……………………………………….6
2.4.3. Viskozite………………………………………………6
2.4.4.Tat……………………………………………………..6
2.4.5.Renk…………………………………………………...6

3.DENEYSEL PROSEDάR………………………………………..63.1.Kullanύlan malzemeler……………………………………….7
3.2. έώlem basamaklarύ……………………………………………74. GΦZLEM,TARTIήMA VE SONUΗ……………………………..74.1.Gφzlem…………………………………………………..7
4.2.Tartύώma ve sonuη……………………………………….85.KAYNAKLAR……………………………………………………9http://www.forumfood.net/images/konu/yontem.jpg| : |http://www.forumfood.net/images/konu/kredi.gif (http://www.forumfood.net/showthread.php?t=19766)http://www.forumfood.net/images/konu/ucret.gif (http://www.forumfood.net/payments.php)