PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yeni Yönetmelik!!!



fatih07
05-02-2008, 17:24
Yönetmelik


2 Şubat 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26775


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK,
ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ
EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE
DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veteriner hekimlik, eczacılık ve mimarlık mesleklerine ilişkin yükseköğretim ön lisans ve lisans diplomalarının ve bu mesleklere sahip kişilerin mesleki yeterliliklerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanınabilmesi için, bu alanlarda yürütülen yükseköğretim programlarının eğitim müfredatlarının ve eğitim sonunda kazanılması gereken bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,
a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine paralel olarak
hazırlanmıştır.
............ ......
Veteriner hekimlik
MADDE 7 – (1) Veteriner hekimlik eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.
(2) Veteriner hekimlik eğitimi bir üniversitede tam gün üzerinden en az beş yıllık eğitimden oluşur.
(3) Veteriner Hekimliği eğitimi sonunda mezun olan veterinerlerin;
a) Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,
b) Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları , hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,
c) Hayvan davranışları ve korunmalarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları,
ç) Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhisleri ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları,
d) Koruyucu hekimlik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,
e) İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların çiftlikten sofraya üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli hijyen ve teknoloji bilgisine sahip olmaları,
f) Yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili hazırlanmış her türlü hukuki düzenleme hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
g) Uygun bir danışman nezaretinde yeterli klinik ve pratik tecrübe edinmeleri,
gerekmektedir.
(4) Veteriner Hekimlik eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda yürütülen yükseköğretim programlarımızı n eğitim müfredatlarında Ek-4 sayılı cetvelde belirtilen derslerin bulunması zorunludur.
(5) Veteriner Hekimlik alanındaki uygulama eğitimi tam zamanlı olarak, yetkili kişilerin denetiminde ve 5 yıllık veteriner hekimlik eğitimi içerisinde 6 ayı geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. Çeşitli konu grupları arasındaki teorik ve pratik eğitim dağılımı, veteriner hekimin kazanmış olduğu bilgi ve deneyimi mesleğinin icrasında kullanabilmesini sağlayacak şekilde dengelenir ve koordine edilir.
EK-4 SAYILI CETVEL

Veteriner Hekimlik Programında Okutulması Gereken Konular:
1) Temel Konular
-Fizik
-Kimya
-Hayvan Biyolojisi
-Bitki Biyolojisi
-Biyoistatistik
2) Mesleki Konular
-Temel Bilimler:
-Anatomi (histoloji ve embriyoloji dahil)
-Fizyoloji
-Biyokimya
-Genetik
-Farmakoloji
-Reçete Bilgisi
-Toksikoloji
-Mikrobiyoloji
-İmmunoloji
-Epidemiyoloji
-Meslek Etiği
Klinik Bilimler:
-Doğum
-Patoloji (patolojik anatomi dahil)
-Parazitoloji
-Klinik Tıp ve Cerrahi (Anestezi dahil)
-Çeşitli evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve diğer hayvan türleri üzerine klinik eğitim
-Koruyucu Hekimlik
-Radyoloji
-Reprodüksiyon ve Roprodüktif Hastalıklar
-Veteriner Halk Sağlığı
-Veteriner Hekimlik Kanunları ve Adli Veteriner Hekimlik
-Semiyoloji
Hayvan Üretimi:
-Hayvansal Üretim
-Hayvan Besleme
-Agronomi
-Hayvan Sağlığı Ekonomisi
-Veteriner Hijyen
-Hayvanların Korunması ve Refahı
-Hayvan Davranışı
Gıda Hijyeni:
-Hayvansal gıdaların ve bileşimde hayvansal gıda bulunan ürünlerin muayene ve kontrolü
-Gıda hijyeni ve teknolojisi
-Uygulamaya yönelik çalışmalar (kesimhanelerde ve gıdaların işlendiği yerlerde yapılan uygulamalı çalışmalar dahil)

........
--
Dr.Bülent KAFA
Uzman Veteriner HEKİM (D.V.M.)(MVSci)
Vet. Biyokimya Uzmanı
Vet.Kont.Arşt.Enst.Gıda Kont.bölümü
0232 3880010 dahili 209
0505 7405555 dahili 209

mahir
06-02-2008, 01:58
üzerinde konuşulması ve tartışılması gereken bir konu,
arkadaşlar ne kadar multidisiplinlere uymakta acaba?

haticetuncer
06-02-2008, 02:46
Gıda üretim işinin mantığı bizim dışımızdaki herkese göre basit bir iş ve yapılabilir şeklinde.Tabii bu kanunları ortaya çıkaranlar gıdayı ne kadar biliyorlar ki gıda güvenliği ile ilgili doğru şeyler üretebilsinler diyede bir soru işareti oluşuyor.Tartışılması bile zaman kaybı diye düşünüyorum.Herkesin aldığı eğitim konusunda uzmanlaşması gerekir elbette.Zaten doktorlar bu ülkeye yetişemez durumdalar herkes malum durumları bilirken;neden halen insan sağlığı için illaki doktorlarda olmalı, bıraksınlar biz o işi üstlendik zaten.İşin içinde olan, olayları yaşayan bizleriz ve bu durumda tüm sorumlulukta iyisiyle kötüsüyle bize olmalı.Gıda da sorumluluk konusundaki yelpaze hiç olmayacak şekilde geniş.İş bulamayan veya hatır gönülle işi götürecek herkes gıdaya bulaşsın mantığı var.Ama biz bu mantalite ile Dünya da en çok ikaz olan 3. ülke etiketinide hak ediyoruz.
Biz ki 2004 yılından beri Yeminli Gıda Müşavirliği Yasasının onaylanmasını bekliyoruz (ve daha çok bekliycez anlaşılan).Güvenli gıda üretmek için mevcut gıda denetimsizliği ile ilgili ne zaman ve ne tür bir çözüm bulunacak.Şimdiki sistemin yetersizliği ortada. Bu şekilde devam ederse biz herşeyin kötüsünü iç piyasada tüketip dış piyasaya "aman dikkat geri dönmesin" şeklinde aynı ürün için iki farklı işlem yapacağız.