Arıtma Tesisi Bileşenleri:
Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı

birimlerden oluşur:
İlk ve ara pompa istasyonları
Izgaralar, kum tutucu (gerekirse yağ kapanı) ve akım ölçerler
Dengeleme ve ön çöktürme
Biyolojik arıtım birimleri
İkinci çökeltme ve geri devir sistemi
Gerekiyorsa ileri arıtım (suyun yeniden kullanımı için dezenfeksiyon, ters ozmoz, vs.)
Çamur yoğunlaştırma, şartlandırma ve çürütme
Çamur susuzlaştırma/kurutma ve bertarafı
Dağıtma yapıları, borular ve kanallarKontrol laboratuarı ve hizmet binaları
http://www.dosya.cc/ar_tmatesisi.rar.html