CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'de gıda fiyatlarında son dönemde enflasyonu aşan artışlar görülmesinin nedenlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı'na...


CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'de gıda fiyatlarında son dönemde enflasyonu aşan artışlar görülmesinin nedenlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı'na sordu.

Tanal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yazılı olarak cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanal, Eker'e şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de son dönemde gıda fiyatlarında enflasyonu aşan artışlar gerçekleştiği doğru mudur?

Özellikle yılın ilk 7 ayında temel gıda fiyatları yüzde 50 artmış mıdır? FAO dünyada gıda fiyatlarının yüzde 2 gerilediğini açıklamış mıdır?

Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'deki artışın sebepleri nelerdir?

Türkiye'deki artışların sebebi yanlış tarım politikaları, sulamadaki yanlışlıklar, yatırım yetersizliği ve bu politikalar yüzünden sanayicinin tarımdan el çekmesi midir?

Bakanlığınızca bu alana yatırımı teşvik etmek amacıyla yapılan veya yapılması düşünülen bir plan var mıdır?
Varsa nelerdir?

Türkiye'de bir hanenin gıdaya ayırdığı bütçe yüzde 24 oranında mıdır? Bu yüksek oran sebebiyle Türkiye'de eğitim, sağlık gibi giderlere ancak yüzde 2 pay mı ayrılabilmektedir?

Gıda fiyatlarındaki artış en çok dar gelirli haneleri mi etkilemektedir?

Önümüzdeki günlerde Rusya'ya yapılacak olan ihracatla birlikte gıda fiyatları daha da artacak mıdır? Bu ihracatın ülkeye zararı olmaması adına takas yoluyla yapılması düşünülmekte midir?"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na da şu soruları sordu:

"Türkiye'de son dönemde gıda fiyatlarında enflasyonu aşan artışlar gerçekleştiği doğru mudur?

Özellikle yılın ilk 7 ayında temel gıda fiyatları yüzde 50 artmış mıdır?

Türkiye'deki artışların sebebi yanlış tarım politikaları, sulamadaki yanlışlıklar, yatırım yetersizliği ve bu politikalar yüzünden sanayicinin tarımdan el çekmesi midir?

Konya'daki buğday üretimi yüzde 30 azalmış mıdır?

Türkiye'de uzun yıllardır su kaynaklarının çok kötü kullanıldığı doğru mudur?

Devlet Su İşleri (DSİ) Türkiye'yi kurutmuş mudur?

Türkiye'de yeraltı suları ve barajlar, sulama amacıyla tüketilmiş midir?

Türkiye çölleşme tehlikesi altında mıdır? Bakanlığınızca sulamada yapılan yanlışları düzeltebilmek adına herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmadı ise hukuki gerekçesi nedir? "