Çiftliğe daha dinamik bir kimlik kazandırmak ve kuruluş amaçları da göz önünde bulundurularak çok yönlü bir bünyeye kavuşturulmasını ve bu meyan da kendisine özgü ekonomik bir varlık olarak yaşamını sürdürmesini sağlamak için Türkiye büyük Millet Meclisi'ne bir yasa tasarısı sevk edilmiş ve 01.04 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5659 sayılı Kanun ile Çiftliğin adı, kurucusunun ölümsüz adı verilerek "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ" olarak değiştirilmiştir. 24.03.1950 tarihinde kabul edilip 1.4.1950 tarihinde neşredilen 5659 sayılı kanunla çiftlik yeni bir statüye kavuşmuş olup, tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe haiz bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün faaliyetleri her yıl Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından incelenmekte ve rapora bağlanmaktadır. Bu raporlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu tarafından görüşülerek onaylanmaktadır.

http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...5819d188e1.doc