Mersin'de gerçekleştirilen Genç MÜSİAD Mersin Şubesi 9. Genel Kurul Toplantısı'na katılan Bakan Eker, "Avrupa'nın 10 yıllık tarım sektörü büyümesi ortalama yıllık 0.24'dür. Yani yüzde 1 bile değil. Biz Avrupa Birliği'nin (AB) yıllık sağladığı tarım sektörü büyümesinin 10 katı daha fazla büyüme kaydettik" ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin son 10 yılda önemli ekonomik başarılar elde ettiğini belirten Bakan Eker, "230 milyar dolardan 822 milyar dolar bir gayri safi yurt içi hasılaya ulaştık. Bu çok önemli. Tek başına milli gelirimiz 3 bin 492 dolardan 10 bin 800 dolara çıktı" dedi. Türkiye'nin ihracat artışında da çok büyük başarı elde ettiğini bildiren Bakan Eker, ihracatın 2013 yılında 152 milyar dolara çıkarıldığını, 2023 yılı ihracat hedefinin ise 500 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Hükümetleri döneminde izlenen politikalarla bunların gerçekleştiğini ifade eden Bakan Eker, şöyle konuştu: "Dünyanın bir çok yerinde ekonomik krizler meydana gelmesine rağmen bizim onların çok üzerinde ekonomik büyüme ortaya koymamız bu politikaların önemini gösteriyor. Hükumetimiz döneminde uygulanan politikalarla sabit sermaye yatırımlarında önemli gelişme sağlandı. Türkiye 2002'den 2013'e kadar sabit sermaye yatırımlarında 5.5 kat bir artış sağlandı. Türkiye'de sağlanan istikrarla, gelişmelerle uluslararası doğrudan sermaye girişi de önemli ölçüde arttı. 2002'de 622 milyon dolardan ibaret olan doğrudan yatırım uluslararası sermaye girişi, 2013 yılında 12.7 milyar dolara çıktı. Bugüne kadar da hükümlerimiz döneminde 145 milyar doları aşan uluslararası sermaye yatırımı girişi oldu." şeklinde konuştu.

Tarım ürünleri ihracatını 4 milyar dolardan aldıklarını ve bu rakamın 2013 yılında 17.7 milyar dolara çıktığını anlatan Eker, "Türkiye'de 76 milyon vatandaşın karnını, ülkeye gelen 35 milyon turistin karnını doyuruyoruz üstüne de 17.7 milyar dolar tarım ve gıda maddesi ihraç ediyoruz. Bütün bunlar gerek destekleme politikaları ve sağlanan verimlilik artışıyla oldu." açıklamasında bulundu.

2002 yılında Türkiye?nin 161 ülkeye bin 480 çeşit tarım ve gıda maddesi ihraç ettiğini belirten Eker, 2013 yılında bu sayıya 31 ülke daha ekleyerek artık 192 ülkeye tarım ve gıda maddesi ihraç ettiklerini belirtti. Satılan ürün çeşidinin de 200 çeşit daha arttığını vurgulayan Eker, "Artık bin 681 çeşit tarım ve gıda maddesini dünyaya satıyoruz. Bu da Türkiye?deki sanayicinin ve yatırımcının başarısıdır. Türkiye?de çiftçiye ödenen tarımsal destekler 1.8 milyardı. 2015 yılı bütçemiz tamı tamına 10 milyar. Yani 5 kattan daha fazla çiftçiye ödenen karşılıksız nakdi hibe destek miktarını artırmış oluyoruz." ifadesini konuşmasına ekledi.