Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu" temasıyla düzenlediği basın toplantısında?

Bakan Eker, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 1,1 milyar lira hibe ödendiğini ve 46 bin kişiye istihdam sağlandığını açıkladı. Bakan  Eker, ilk kırsal kalkınma desteğini 2006'da verdiklerini anımsattı. Bakan Eker, 5 bin 450 yeni tarımsal sanayi tesisi kurulduğunu da açıklayarak, yılsonu itibarıyla tesis sayısının hedeflenen 6 binin çok üzerine çıkarılacağını bildirdi. Kalkınma desteklerinin 2015 yılında hem kapsamını hem de limitlerini artıracaklarını ifade eden Bakan Eker, şöyle konuştu: "Daha önce 800 bin lira olan hibe üst limitini konularına göre 1-3 milyon liraya çıkardık. Bunun yüzde 50'sini hibe olarak vermiş olacağız. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) dışındaki 39 ilimizde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı tesislerinin inşasını da destek kapsamına aldık. Desteğe esas üst limiti de 1-1,5 milyon liraya çıkardık."

Yeni makine ve ekipman projelerine 1 milyar liralık destek Türkiye tarımının en büyük makineleşme ve teknoloji hamlesini 2007'de başlattıklarını anımsatan Bakan Eker, son 8 yılda 262 bin yeni makine ve ekipman projesine yaklaşık 1 milyar lira destek verdiklerini, 2015 itibarıyla bu destekleri sıfır faizli kredi kapsamına alacaklarını söyledi.

Etkin su kullanımı için damla ve yağmurlama sulama yatırımlarına bugüne kadar 1,8 milyar lira sıfır faizli kredi sağlandığını, 228 milyon lira tutarında yüzde 50 hibe desteği verildiğini ve toplamda 5 milyon dekar alanın damla ve yağmurlama sistemi ile sulamaya açıldığını belirten Bakan Eker,  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (2006-2014) kapsamında bitkisel ürün işleme ve paketleme, hayvansal ürün işleme ve paketleme, tarımsal ürün depolama, soğuk hava deposu, alternatif enerjili sera, su ürünleri işleme ve paketleme, hayvan orjinli gübre işleme ve paketleme, koyun, keçi, manda yatırımları, alternatif enerji üretimi ve basınçlı sulama alanlarındaki projelere toplam 1 milyar 116 milyon lira hibe ödendiğini kaydetti.

IPARD desteklerine ilişkin de bilgiler veren Bakan Eker, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik AB katkısının 800 milyon avro, ulusal desteğin de 270 milyon avro olduğunu bildirdi.  Bakan Eker, en az yüzde 50 hibe verildiği düşünüldüğünde bunun kırsala 6 milyar liralık yatırım anlamına geldiğine dikkati çekti. Hibe fonlarının kullanımı için gerekli plan ve programları hazırladıklarını belirten Bakan  Eker, 2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerini kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi'ni ve IPARD Programı'nı hazırladıklarını söyledi.

Kurumsal yapılanmayı hızlı bir şekilde oluşturduklarının altını çizen Eker, hibelerin hızlı ve etkin kullanımı için alanında uzman toplam bin 809 personel istihdam ettiklerini anlattı. Eker, personelin yüzde 92'sinin 40 yaşın altında olduğunu, yüzde 86'sının yabancı dil bildiğini, yüzde 97?sinin lisans ve lisansüstü eğitim aldığını kaydetti.