ÖZET
Türkiye'de hamsi yağı balık unu tesislerinde yan ürün olarak elde edilmektedir.Bu çalışmada yağın rafinasyonu sırasında kullanılan parametreler incelenmiş ve tamamen kokusuz ve sanayiide kullanabilir bir yağın eldesi mümkün olmuştur.